Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Cemal OĞUZ

ISSN: 2458-8202
Makale Sayısı: 275
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Cemal OĞUZ
 • Yayın Sahibi:

  Can ÇOĞUN
 • Yayın Kurulu:

 • İlker KILIÇ
 • Gamze TURAN BAŞARA
 • Feriha Bilge TANRIBİLİR
 • Mehmet TURHAN
 • Uğur BAYILLIOĞLU
 • Emel BADUR
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Aziz Erman BAYRAM
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Cavid ABDULLAHZADE
 • Ali ACAR
 • Berat Lale AKKUTAY
 • Dilhun AYAYDIN
 • Emel BADUR
 • Uğur BAYILLIOĞLU
 • Nurettin BİLİCİ
 • Mertol CAN
 • Huriye Reyhan DEMİRCİOĞLU
 • Begüm DİLEMRE ÖDEN
 • A. Uğur ERİŞ
 • İbrahim ERMENEK
 • Burcu ERTEM
 • Erzan ERZURUMLUOĞLU
 • Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL
 • A. Nadi GÜNAL
 • Seldağ GÜNEŞ PESCHKE
 • Şirin GÜVEN
 • Dilşad KESKİN
 • Elvan KEÇELİOĞLU
 • Ayşe Funda KILIÇ
 • Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ
 • Nesibe KURT KONCA
 • Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU
 • Erdal ONAR
 • Tolunay OZANEMRE YAYLA
 • Cüneyt OZANSOY
 • Cemal OĞUZ
 • Doğan SOYASLAN
 • Feriha Bilge TANRIBİLİR
 • Süha TANRIVER
 • Gamze TURAN BAŞARA
 • Mehmet TURHAN
 • Eser US
 • Cem Duran UZUN
 • Abdülkerim YILDIRIM
 • Mustafa Tören YÜCEL
 • Çağlar ÇOPUROĞLU
 • İbrahim Sahir ÇÖRTOĞLU
 • Nizam ÖNEN
 • Ergun ÖZBUDUN
 • Bilge ÖZTAN
 • Fırat ÖZTAN

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.
 2. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen bilimsel nitelikli çalışmaların kamu hukuku, özel hukuk ve ekonomi-maliye alanlarına ilişkin ve daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekir.
 3. Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide yabancı dilde yazılara da yer verilmektedir. Yazılar Türkçe veya yabancı dillerden herhangi birinde yazılmış olsalar dahi, her bir yazıda en az 100, en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özetlerin; her iki dilde yazı başlığı ile beşer anahtar sözcüğün yazının başına eklenerek gönderilmesi gereklidir. Çeviriler yayımlanmış olduğu dildeki asıl nüshası ile birlikte gönderilmelidir.
 4. Yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar, Times New Roman karakterinde ana metin 1,5 satır aralığında ve 11 punto, dipnotların ise 9 punto olarak hazırlanması ve 30 sayfayı geçmemesi gerekmektedir. Çalışmalar, bir nüsha çıktısı ile birlikte A4 boyutu üzerinden üstten 6 cm., alttan 5 cm., sağ ve soldan 4,5 cm. olarak ayarlanmış bir şekilde dergi editörlüğü’ne e-posta ile veya CD ile gönderilmelidir. Word programındaki otomatik başlıklandırmalar kullanılmamalıdır. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını ve varsa e-mail adreslerini bildirmelidirler.
 5. Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle “basılmak üzere” sundukları kabul edilir. Bilimsellik ölçütlerine uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar, Yayın Kurulu tarafından geri çevrilir.
 6. Yayın Kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan yazılar, ilgili alan editörlerinden birisine gönderilir. Alan editörü makaleyi kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adlarını metinden çıkararak hakeme gönderir. Yazarlara yazının hangi hakeme gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Hakem raporunun olumsuz olması durumunda, ikinci bir hakem incelemesi yapılmaz. Sonuçlandırılan yazılar Alan editörü tarafından Yayın Kuruluna kararla birlikte teslim edilir.
 7. Alan editörü tarafından sonuçlandırılan çalışmalarla ilgili tüm yazışmalar dergi yönetimi tarafından yapılır.
 8. Dergide yayınlanan eserleri değerlendiren hakemlerin isimleri iki sayıda bir yayınlanır.
 9. Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmalar dışında, kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi, derlemeler, çeviriler ve bilgilendirici notlara da yer verilir. Bu nitelikteki yazıların kabulü veya geri çevrilmesi, Yayın Kurulu tarafından yapılır. Yayın Kurulu tarafından alan uzmanlarına talep üzerine yazdırılacak “mevzuat değerlendirmesi, derlemeler vb.” yazılarda ilgiliye yazı başına bir telif ücreti ödemesi yapılır.
 10. Yazarlar, hakem denetiminden geçerek yayımlanmak üzere kabul edilen makaleleri için yayın haklarını Üniversiteye devretmiş sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez.
 11. Çalışmaların sonunda, çalışmalarda kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir.
 12. Dergide yayınlanan çalışmalarda ileri sürülen görüşlerden dolayı doğabilecek tüm sorumluluklar yazarlara aittir.

Atıf Kuralları

1. Tek yazarlı kitap ya da makale

Kitap: Yazarın adı soyadı, kitabın adı, çeviri ise çevirenin adı soyadı (çev.:), varsa cilt (c.), birden fazla basılmış ise baskı sayısı, basım yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).

Makale: Yazarın adı soyadı, “makalenin adı”, yayınlandığı dergi, cilt (C:), sayı (No:), (yıl), sayfa numarası (s.)

2. İki yazarlı kitap ya da makale

Kitap: Yazarın adı soyadı ve yazarın adı soyadı, kitabın adı, çeviri ise çevirenin adı soyadı, (çev.:), varsa cilt (c.), birden fazla basılmış ise baskı sayısı, basım yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).

Makale: Yazarın adı soyadı ve yazarın adı soyadı, “makalenin adı”, yayınlandığı dergi, cilt (C:), sayı (No:), (yıl), sayfa numarası (s.).

3. Üç yazarlı kitap ya da makale

Kitap: Yazarın adı soyadı, yazarın adı soyadı ve yazarın adı soyadı, kitabın adı, çeviri ise çevirenin adı soyadı (çev.:), varsa cilt (c.), birden fazla ise baskı sayısı, basım yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).

Makale: Yazarın adı soyadı, yazarın adı soyadı ve yazarın adı soyadı, “makalenin adı”, yayınlandığı dergi, cilt (C:), sayı (No:), (yıl), sayfa numarası (s.).

4. Üçten fazla yazarlı kitap ya da makale

Kitap: Yazarın adı soyadı et al., kitabın adı, çeviri ise çevirenin adı soyadı (çev.:), varsa cilt (c.), birden fazla basılmış ise baskı sayısı, basım yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).

Makale: Yazarın adı soyadı et al., “makalenin adı”, yayınlandığı dergi, cilt (C:), sayı (No:), (yıl), sayfa numarası (s.).

5. Arşiv belgeleri: Arşivin adı, tasnif adı, başlık, numara (No:), tarih.

6. Yazarı belli olmayan resmi ya da özel yayınlar, raporlar vb: Yayının adı, basım yeri, yayınlayan, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).

7. Derleme yayınlar: Atıf yapılan bölüm ya da makalenin yazarının adı soyadı, “makale ya da bölümün adı”, derleme kitabın adı, derleyenin adı soyadı (der.), çeviri ise çevirenin adı soyadı (çev.:), varsa cilt (c.), birden fazla basılmış ise baskı sayısı, basım yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).

8. İnternetten alınan kaynaklara atıf: Biliniyorsa yazarın adı soyadı, varsa güncelleştirme tarihi, “kaynağın başlığı”, internet adresi, belgeye son ulaşım tarihi, (parantez içinde), sayfa numarası (s.).

9. Dipnotlarda ikinci defa gösterilen aynı kaynaklar için; sadece yazarın soyadı veya meşhur adı, eserin kısa adı, cilt ve sayfa numarası yazılır.

10. Kaynakçada yazar soyadı başa alınmalı, diğer bilgiler aynı şekilde verilmelidir. Kullanılan kaynak makale ise makalenin ilk ve son sayfası belirtilmelidir.

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi, Adalet Bakanlığı - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu, Seçkin Yayıncılık - İstanbul

Remzi ÖZMEN / Gazeteci, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Sadettin DOĞANYİĞİT / E. Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Serhat YENER / Noter - Körfez/Kocaeli

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

* Kurullarda, ülke ismi verilenler haricindeki tüm üyeler Türkiye'deki kurumlarda çalışmaktadır.