Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Mete Özgür FALCIOĞLU

ISSN: 2149-5068
Makale Sayısı: 112
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Mete Özgür FALCIOĞLU
 • Yayın Sahibi:

  Ali Murat FERMAN
 • Yayın Kurulu:

 • Ahmet EROL
 • Mete Özgür FALCIOĞLU
 • Ebru KARAMAN
 • Ali Necip ORTAN
 • Cemile TURGUT
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Aslıhan ÖZTEZEL
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Cenk AKİL
 • Ercan AKYİĞİT
 • Azmi ARDIÇ
 • Özlem ARMAĞAN
 • Ramazan ARSLAN
 • Murat Can ATAKAN
 • Cahit AĞAOĞLU
 • Mehmet BAĞCI
 • Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL
 • Nur CENTEL
 • Ali Hulki CİHAN
 • Ahmet Hakan DAĞDELEN
 • Naim DEMİREL
 • Adnan DEYNEKLİ
 • Kenan DÜLGER
 • Mustafa ERKAN
 • Ahmet EROL
 • Mete Özgür FALCIOĞLU
 • Egemen FALCIOĞLU
 • Fethi GEDİKLİ
 • Mehmet GENÇ
 • M. Fikret GEZGİN
 • Gülsen GÜNEŞ
 • Bünyamin GÜRPINAR
 • Zafer KAHRAMAN
 • Ebru KARAMAN
 • Celaleddin KAVAS
 • Ahmet KILIÇOĞLU
 • İsmail KIRCA
 • Mahmut KOCA
 • İbrahim KORKMAZ
 • Elif KÜZECİ
 • Aslı MAKARACI
 • Tekin MEMİŞ
 • Sevtap METİN
 • Mert NAMLI
 • Haluk Nami NOMER
 • Ali Necip ORTAN
 • Yücel OĞURLU
 • Hafize SEVİNÇ ENSARİ
 • Öz SEÇER
 • Başak SOMEREN ALP
 • İlhami SÖYLER
 • Adem SÖZÜER
 • Sultan TAHMAZOĞLU ÜZELTÜRK
 • Melis TAŞPOLAT TUĞSAVUL
 • Mustafa TOPALOĞLU
 • Deniz TOPÇU
 • Aziz Can TUNCAY
 • Hande ULUTÜRK
 • Sevilay UZUNALLI
 • Yüksel YALOVA
 • Billur YALTI
 • Elif YAVUZ
 • Hasan Nuri YAŞAR
 • Ali YEŞİLIRMAK
 • Ejder YILMAZ
 • Didem YILMAZ
 • Mustafa YILMAZ
 • Aynur YONGALIK
 • Fatih YURTBAŞI
 • Hamide ZAFER
 • Sadi ÇAYCI
 • Tülin ÇAĞDAŞ
 • Binnur ÇELİK
 • Ali Rıza ÇINAR
 • Seda ÖKTEM ÇEVİK
 • Aslıhan ÖZTEZEL
 • Ersan ŞEN
 • Oruç Hami ŞENER

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (BÜHFD) Haziran ve Aralık olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan hakemli bir dergidir.
 2. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen bilimsel çalışmaların özel hukuk, kamu hukuku ve mali hukuk alanlarına ilişkin ve daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Yazının dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelmektedir.
 3. Dergi’nin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla beraber, dergide yabancı dilde yazılara da yer verilmektedir.
 4. Dergi’de hakem denetiminden geçen makale, mevzuat ve mahkeme kararı değerlendirmesi, kitap incelemesi, çeviri ve tebliğlere yer verilir. Bu nitelikteki yazıların kabulü veya geri çevrilmesi, Yayın Kurulu tarafından yapılır.
 5. Dergi’de yayımlanacak çeviri çalışmalarında, çevrilen yabancı eserin yazarından ve/veya yayın haklarına sahip kişi veya kurumlardan yazılı yayım izni alınması ve bu iznin Yayın Kurulu’na iletilmesi gerekmektedir.
 6. Yazarların, yazılarıyla birlikte, iletişim bilgilerini (ad, soyad, unvan, çalıştıkları kurum, telefon numarası ve elektronik posta adresi) dergi editörlüğüne sunmaları gerekmektedir.
 7. Dergi’ye gönderilen çalışmaların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu, yazarın e-posta ile gönderdiği haliyle yazının basımına onay verdiği kabul edilir. Gönderilen yazının ilk değerlendirmesi Yayın Kurulu tarafından yapılmaktadır. Temel bilimsellik ölçütlerine uyulmadığı veya olağanın üzerinde yazım yanlışlarının bulunduğu tespit edilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından geri çevrilir.
 8. Yayın Kurulu tarafından ilk değerlendirilmesi yapılan yazılar, hakemin yazarı bilmemesi esası uyarınca yazar ismi gizlenerek, konu hakkında uzman hakeme (yazarın akademik unvanına göre daha üst unvanlı bir hakeme) gönderilir. Hakemden gelecek raporlar doğrultusunda yazının basılmasına, reddedilmesine veya yazardan düzeltme istenmesine karar verilir. Yazar en kısa sürede durumdan haberdar edilir. Gerekli durumlarda ikinci hakemin görüşüne başvurulabilir. Hakem incelemesi sonucunda yayımlanması uygun görülmeyen çalışmalar yazarına iade edilmez.
 9. Yazının ilk sayfasında aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:
  1. Yazının Türkçe ve İngilizce, Almanca, Fransızca yabancı dillerinden biri olmak üzere başlığı, siyah ve tümü büyük harf karakterinde olmalıdır;
  2. Yazar isimleri, konu başlığının altında ve sağ tarafında unvanlı olarak yer almalı ve soyadının bitimde bir yıldız konulmalıdır. Yıldızlı dipnotunda yazarın çalıştığı kurum, branşı, sıfatı ve e-posta adresi belirtilmelidir;
  3. Her iki dilde, metnin amacını ifade edecek şekilde, en az 150 en çok 200 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce, Almanca veya Fransızca yabancı dillerinden biri olmak üzere özeti ile en çok 5 adet anahtar sözcük yer almalıdır.
 10. Yazılar Microsoft Word Programında, ana metin Times New Roman karakterinde 12 punto ve 1,5 satır aralığında; dipnotlar Times New Roman karakterinde 10 punto ve normal satır aralığında yazılmış, sayfa marjları A4 boyutu üzerinden üst ve soldan (4) cm., alt ve sağdan (3) cm. olarak ayarlanmış bir şekilde dergiye gönderilmelidir.
 11. Metin içerisinde kullanılan yabancı kelimeler italik olarak belirtilmelidir.
 12. Kısaltmalar liste olarak verilmemelidir. Kısaltılacak isim veya başlık, metinde ilk kez kullanıldığında açık olarak yazılmalı ve parantez içinde kısaltması verilmeli, müteakiben sadece kısaltma kullanılmalıdır.
 13. Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların yazar adına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir.
 14. Dipnotlarda yazarların adı ve soyadı yazıldıktan sonra, eserin adı italik olarak yazılmalı, eserin kaçıncı bası olduğu, yayınevinin adı, yayın yeri ve yılı, sayfa numarası gösterilmelidir. Aynı esere yapılacak atıflarda yazarın soyadı ve sayfa numarası belirtilmelidir. Yabancı kaynaklar için de aynı usule uyulmalıdır. İnternet sitelerine yapılan atıflarda sitenin tam adına yer verilmesi ve siteye son erişim tarihinin parantez içinde yer alması gerekmektedir.
 15. Gönderilen çalışmalar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, yazarlar elektronik ortamda yayımlanması da dâhil olmak üzere tüm telif haklarını Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne devretmiş sayılır, yazarlara ayrıca telif ücreti ödenmez.
 16. Dergide yayımlanan çalışmalarda ileri sürülen görüşlerden dolayı ortaya çıkabilecek tüm sorumluluk yazara aittir. Bu hususta, Fakülte herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlanması istenen yazıların, Word formatında yukarıda belirtilen yayım ilkelerine uygun olarak aşağıdaki e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir:

hukukdergisi@beykent.edu.tr