Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Celaleddin KAVAS

ISSN: 2149-5068
Makale Sayısı: 95
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Celaleddin KAVAS
 • Yayın Sahibi:

  Ali Murat FERMAN
 • Yayın Kurulu:

 • Celaleddin KAVAS
 • Büşra Abide TİRYAKİ
 • Cemile TURGUT
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Aslıhan ÖZTEZEL
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Burak ADIGÜZEL
 • Ercan AKYİĞİT
 • Özlem ARMAĞAN
 • Murat Can ATAKAN
 • Gülşah Sinem AYDIN
 • Cahit AĞAOĞLU
 • Mehmet BAĞCI
 • Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL
 • Ayşe BOZTOSUN
 • Ezgi CANKURT
 • Nur CENTEL
 • Erol CİHAN
 • Ali Hulki CİHAN
 • Ahmet Hakan DAĞDELEN
 • Naim DEMİREL
 • Okay DURMAN
 • Kenan DÜLGER
 • Dilek EKMEKÇİ
 • E. Gülçin ELÇİN
 • Mustafa ERKAN
 • Fethi GEDİKLİ
 • Fikret GEZGİN
 • Ahmet GÖKCEN
 • Özcan GÜNERGÖK
 • Gülsen GÜNEŞ
 • Bünyamin GÜRPINAR
 • Ebru KARAMAN
 • Celaleddin KAVAS
 • Ahmet KILINÇ
 • İsmail KIRCA
 • Mahmut KOCA
 • İbrahim KORKMAZ
 • Tekin MEMİŞ
 • Sevtap METİN
 • Mert NAMLI
 • Şafak NARBAY
 • Haluk Nami NOMER
 • Yücel OĞURLU
 • Hafize SEVİNÇ ENSARİ
 • Başak SOMEREN ALP
 • İlhami SÖYLER
 • Adem SÖZÜER
 • Mustafa TOPALOĞLU
 • Deniz TOPÇU
 • Sevilay UZUNALLI
 • Billur YALTI
 • Elif YAVUZ
 • Hasan Nuri YAŞAR
 • Mustafa Fadıl YILDIRIM
 • Şükrü YILDIZ
 • Mustafa YILMAZ
 • Fatih YURTBAŞI
 • Hamide ZAFER
 • Tülin ÇAĞDAŞ
 • Binnur ÇELİK
 • Hayrunnisa ÖZDEMİR
 • Muhammed ÖZEKES
 • Aslıhan ÖZTEZEL
 • Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK
 • Ersan ŞEN

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (BÜHFD) Haziran ve Aralık olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan hakemli bir dergidir.
 2. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen bilimsel çalışmaların özel hukuk, kamu hukuku ve mali hukuk alanlarına ilişkin ve daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Yazının dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelmektedir.
 3. Dergi’nin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla beraber, dergide yabancı dilde yazılara da yer verilmektedir.
 4. Dergi’de hakem denetiminden geçen makale, mevzuat ve mahkeme kararı değerlendirmesi, kitap incelemesi, çeviri ve tebliğlere yer verilir. Bu nitelikteki yazıların kabulü veya geri çevrilmesi, Yayın Kurulu tarafından yapılır.
 5. Dergi’de yayımlanacak çeviri çalışmalarında, çevrilen yabancı eserin yazarından ve/veya yayın haklarına sahip kişi veya kurumlardan yazılı yayım izni alınması ve bu iznin Yayın Kurulu’na iletilmesi gerekmektedir.
 6. Yazarların, yazılarıyla birlikte, iletişim bilgilerini (ad, soyad, unvan, çalıştıkları kurum, telefon numarası ve elektronik posta adresi) dergi editörlüğüne sunmaları gerekmektedir.
 7. Dergi’ye gönderilen çalışmaların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu, yazarın e-posta ile gönderdiği haliyle yazının basımına onay verdiği kabul edilir. Gönderilen yazının ilk değerlendirmesi Yayın Kurulu tarafından yapılmaktadır. Temel bilimsellik ölçütlerine uyulmadığı veya olağanın üzerinde yazım yanlışlarının bulunduğu tespit edilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından geri çevrilir.
 8. Yayın Kurulu tarafından ilk değerlendirilmesi yapılan yazılar, hakemin yazarı bilmemesi esası uyarınca yazar ismi gizlenerek, konu hakkında uzman hakeme (yazarın akademik unvanına göre daha üst unvanlı bir hakeme) gönderilir. Hakemden gelecek raporlar doğrultusunda yazının basılmasına, reddedilmesine veya yazardan düzeltme istenmesine karar verilir. Yazar en kısa sürede durumdan haberdar edilir. Gerekli durumlarda ikinci hakemin görüşüne başvurulabilir. Hakem incelemesi sonucunda yayımlanması uygun görülmeyen çalışmalar yazarına iade edilmez.
 9. Yazının ilk sayfasında aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:
  1. Yazının Türkçe ve İngilizce, Almanca, Fransızca yabancı dillerinden biri olmak üzere başlığı, siyah ve tümü büyük harf karakterinde olmalıdır;
  2. Yazar isimleri, konu başlığının altında ve sağ tarafında unvanlı olarak yer almalı ve soyadının bitimde bir yıldız konulmalıdır. Yıldızlı dipnotunda yazarın çalıştığı kurum, branşı, sıfatı ve e-posta adresi belirtilmelidir;
  3. Her iki dilde, metnin amacını ifade edecek şekilde, en az 150 en çok 200 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce, Almanca veya Fransızca yabancı dillerinden biri olmak üzere özeti ile en çok 5 adet anahtar sözcük yer almalıdır.
 10. Yazılar Microsoft Word Programında, ana metin Times New Roman karakterinde 12 punto ve 1,5 satır aralığında; dipnotlar Times New Roman karakterinde 10 punto ve normal satır aralığında yazılmış, sayfa marjları A4 boyutu üzerinden üst ve soldan (4) cm., alt ve sağdan (3) cm. olarak ayarlanmış bir şekilde dergiye gönderilmelidir.
 11. Metin içerisinde kullanılan yabancı kelimeler italik olarak belirtilmelidir.
 12. Kısaltmalar liste olarak verilmemelidir. Kısaltılacak isim veya başlık, metinde ilk kez kullanıldığında açık olarak yazılmalı ve parantez içinde kısaltması verilmeli, müteakiben sadece kısaltma kullanılmalıdır.
 13. Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların yazar adına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir.
 14. Dipnotlarda yazarların adı ve soyadı yazıldıktan sonra, eserin adı italik olarak yazılmalı, eserin kaçıncı bası olduğu, yayınevinin adı, yayın yeri ve yılı, sayfa numarası gösterilmelidir. Aynı esere yapılacak atıflarda yazarın soyadı ve sayfa numarası belirtilmelidir. Yabancı kaynaklar için de aynı usule uyulmalıdır. İnternet sitelerine yapılan atıflarda sitenin tam adına yer verilmesi ve siteye son erişim tarihinin parantez içinde yer alması gerekmektedir.
 15. Gönderilen çalışmalar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, yazarlar elektronik ortamda yayımlanması da dâhil olmak üzere tüm telif haklarını Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne devretmiş sayılır, yazarlara ayrıca telif ücreti ödenmez.
 16. Dergide yayımlanan çalışmalarda ileri sürülen görüşlerden dolayı ortaya çıkabilecek tüm sorumluluk yazara aittir. Bu hususta, Fakülte herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlanması istenen yazıların, Word formatında yukarıda belirtilen yayım ilkelerine uygun olarak aşağıdaki e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir:

hukukdergisi@beykent.edu.tr