Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Mehmet ÖZDAMAR, Neslihan GÖKTÜRK, Abdülkerim YILDIRIM, Mehmet Çelebi CAN, Kamile TÜRKOĞLU ÜSTÜN

ISSN: 2651-4141
Makale Sayısı: 248
Yayın Periyodu: 3 Aylık
 • Sahibi:
  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi adına Prof. Dr. Yusuf TEKİN
 • Yayıncısı:
  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Editör:

 • Mehmet ÖZDAMAR, Neslihan GÖKTÜRK, Abdülkerim YILDIRIM, Mehmet Çelebi CAN, Kamile TÜRKOĞLU ÜSTÜN
 • Editör Yardımcısı:

 • Fatma Umay GENÇ, Elif AYAN, Ali UÇAR, Hanne ÖZGENÇ
 • Yayın Kurulu:

 • Mustafa Fadıl YILDIRIM
 • Mehtap YÜCEL BODUR
 • Alper Çağrı YILMAZ
 • Neslihan GÖKTÜRK, Abdülkerim YILDIRIM, Hayrettin ÇAĞLAR
 • Yaşar SALİHPAŞAOĞLU
 • İbrahim ERMENEK
 • Muhittin ASTARLI
 • Ömer ANAYURT
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

 • İlhan ÜZÜLMEZ

Danışma Kurulu:

 • Ali AKYILDIZ
 • S. Gül AKYILMAZ
 • Bahtiyar AKYILMAZ
 • Ömer ANAYURT
 • Kadir ARICI
 • Rıza AYHAN
 • İlyas DOĞAN
 • İhsan ERDOĞAN
 • İbrahim ERMENEK
 • Aydın GÜLAN
 • Osman Berat GÜRZUMAR
 • Yadigâr İZMİRLİ
 • Mahmut KOCA
 • Haluk Hadi SÜMER
 • Feriha Bilge TANRIBİLİR
 • Süha TANRIVER
 • Hasan TUNÇ
 • Mustafa Fadıl YILDIRIM
 • İbrahim ÖZBAY
 • İzzet ÖZGENÇ
 • Mehmet ÜNAL
 • Kemal ŞENOCAK

Yazım Kuralları ve Şekil Şartları

• Yazı Tipi, Boyutu, Satır Aralığı ve Paragrafların Yazımı:

º Akademik çalışma, “Microsoft Word” programında hazırlanmalıdır.
º Akademik çalışmaların yazımında Latin alfabesi kullanılmalıdır.
º Akademik çalışmanın ana metninin yazımında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:
  ♦ Times New Roman yazı karakterinde,
  ♦ 12 punto harf boyutunda,
  ♦ Soldan ve sağdan bloklanmış (iki yana yaslı) şekilde,
  ♦ 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
  ♦ Paragrafların ve başlıkların yazımında önce ve sonra 6 nk paragraf aralığı kullanılmalıdır.
  ♦ Paragrafların ilk satırı 1,25 cm içeriden başlamalıdır.
º Çalışmadaki atıflar metnin altında; bir başka deyişle, dipnotlarda yapılmalıdır.
º Dipnotların yazımında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:
  ♦ Times New Roman yazı karakterinde,
  ♦ 10 punto harf boyutunda,
  ♦ Soldan ve sağdan bloklanmış (iki yana yaslı) şekilde,
  ♦ Tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
  ♦ Paragrafların yazımından önce ve sonra 0 nk paragraf aralığı kullanılmalıdır.

• Bölüm Başlıkları:

º Bütün bölüm başlıklarının yazımında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:
  ♦ Times New Roman yazı karakterinde,
  ♦ 12 punto harf boyutunda,
  ♦ Kalın,
  ♦ Paragrafın ilk satırının başlangıcı (1,25 cm içeriden) esas alınarak sola hizalanmış şekilde yazılmalıdır.
  ♦ Birinci derece bölüm başlıkları bütün harfler büyük;
  ♦ İkinci ve üçüncü derece bölüm başlıkları her sözcüğün ilk harfi büyük,
  ♦ Dördüncü derece ve diğer bölüm başlıkları sadece ilk sözcüğün ilk harfi büyük ve diğerleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır.
º Birinci derece bölüm başlıkları büyük Roma rakamlarıyla (I, II, III, IV, V vd.);
º  İkinci derece bölüm başlıkları Türk alfabesinde (Latin alfabesinde) bulunan büyük harflerle (A, B, C, Ç, D vd.);
º Üçüncü derece bölüm başlıkları Arap rakamlarıyla (1, 2, 3, 4, 5 vd.);
º Dördüncü derece bölüm başlıkları Türk alfabesinde (Latin alfabesinde) bulunan küçük harflerle (a, b, c, ç, d vd.);
º Beşinci derece bölüm başlıkları parantez içine alınmış Arap rakamlarıyla [(1), (2), (3), (4), (5) vd.] numaralandırılmalıdır.
º Diğer bölüm başlıklarının nasıl numaralandırılacağı isteğe bağlıdır.
º “SONUÇ” ve (varsa) “GİRİŞ” isimli başlıklar ise;
  ♦ Times New Roman yazı karakterinde,
  ♦ 12 punto harf boyutunda,
  ♦ Kalın,
  ♦ Bütün harfler büyük,
  ♦ Paragrafın ilk satırının başlangıcı (1,25 cm içeriden) esas alınarak sola hizalanmış şekilde yazılmalıdır.
  ♦ Bu başlıklar numaralandırılmamalıdır.
    Örnek:
    GİRİŞ
    I. AYNİ İKAME İLKESİ
    II. PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİNDE AYNİ İKAME İLKESİ UYGULAMASI
    A. Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi
    1. Genel Olarak
    2. Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejiminin Başlaması
    3. Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejiminde Eşlerin Hakları ve Sorumlulukları a. Eşlerin hakları
    b. Eşlerin borçları
    B. Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejiminde Malvarlığı Masaları ve Ayni İkame İlkesi Uygulaması
    1. Genel Olarak
    2. Eşlerin Kişisel Malları
    3. Aileye Özgülenen Mallar
    a. Ailenin ortak kullanımına ve yararlanmasına özgülenmiş mallar
    b. Ailenin ekonomik geleceğini güvence altına almaya yönelik yatırımlar
    c. Aileye özgülenen malların yerine geçen değerler ve ayni ikame uygulaması
    (1) Edinilmiş mallara katılma rejiminde “yerine geçen değerler” kavramının ve ayni ikame ilkesi uygulamasının incelenmesi
    (2) Aileye özgülenen mallar kapsamında ayni ikame ilkesi uygulaması
    SONUÇ

• Sözcük Sayısı:

º Dergiye gönderilen akademik çalışmaların metin kısmının 15.000 kelimeyi geçmemesi gerekir.
º Özetler ve kaynakça, metin kısmı için öngörülen kelime sınırına dahil değildir.

• Akademik Çalışmalarda Kullanılacak Dil:

º Dergimize Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde yazılmış akademik çalışmalar kabul edilmektedir. Ancak, Dergimizde Yayın Kurulu’nca uygun görülecek diğer yabancı dillerde hazırlanmış akademik çalışmaların yayımlanması da mümkündür. Akademik çalışmaların yazımında Latin alfabesi kullanılmalıdır.

• Başlık, Özet ve Anahtar Kelimeler:

º Akademik çalışmanın ana başlığının yazımında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:
  ♦ Times New Roman yazı karakterinde,
  ♦ 12 punto harf boyutunda,
  ♦ Kalın,
  ♦ Tümü büyük harflerle,
  ♦ 1,5 satır aralığı ile,
  ♦ Metne ortalanmış (ortalı) bir şekilde yazılmalıdır.
  ♦ Başlığın yazımından sonra 6 nk paragraf aralığı kullanılmalıdır.
º Akademik çalışma metninden önce, akademik çalışmanın yazıldığı dilde yazılmış, en az 100 en çok 200 kelimeden oluşan özet ve beş tane anahtar kelime eklenmelidir.
º Özet ve Anahtar Kelimelerin yazımında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:
  ♦ Times New Roman yazı karakterinde,
  ♦ 12 punto harf boyutunda,
  ♦ İtalik,
  ♦ Soldan ve sağdan bloklanmış (iki yana yaslı) şekilde,
  ♦ Tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
  ♦ Özetin ve anahtar kelimelerin yazımında, sonra 6 nk paragraf aralığı kullanılmalıdır.
  ♦ Paragrafların ilk satırı içeriden başlamamalıdır.
  ♦ Ayrıca, “ÖZET” ve “Anahtar Kelimeler” başlıkları kalın olarak yazılmalıdır.
º Türkçe dilinde yazılmış olan akademik çalışmalarda, akademik çalışmanın yazıldığı dilde yazılmış olan özet ve anahtar kelimelerden sonra; çalışmanın ana başlığının, özetin ve anahtar kelimelerin İngilizce tercümeleri bulunmalıdır.
º Çalışmanın ana başlığının İngilizce tercümesinin yazımında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:
  ♦ Times New Roman yazı karakterinde,
  ♦ 12 punto harf boyutunda,
  ♦ Kalın,
  ♦ Tümü büyük harflerle,
  ♦ 1,5 satır aralığı ile,
  ♦ Metne ortalanmış (ortalı) bir şekilde yazılmalıdır.
  ♦ Başlığın yazımından sonra 6 nk paragraf aralığı kullanılmalıdır.
º Özetin ve Anahtar Kelimelerin İngilizce tercümesinin yazımında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:
  ♦ Times New Roman yazı karakterinde,
  ♦ 12 punto harf boyutunda,
  ♦ İtalik,
  ♦ Soldan ve sağdan bloklanmış (iki yana yaslı) şekilde,
  ♦ Tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
  ♦ Özetin ve anahtar kelimelerin yazımında, sonra 6 nk paragraf aralığı kullanılmalıdır.
  ♦ Paragrafların ilk satırı içeriden başlamamalıdır.
  ♦ Ayrıca, “ABSTRACT” ve “Keywords” başlıkları kalın olarak yazılmalıdır.
º Yazar, isterse akademik çalışmaya İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimelere ek olarak Almanca başlık, özet ve anahtar kelimeler de ekleyebilir.
º İngilizce dilinde yazılmış olan akademik çalışmalarda, akademik çalışmanın yazıldığı dilde yazılmış olan özet ve anahtar kelimelerden sonra; çalışmanın ana başlığının, özetin ve anahtar kelimelerin Türkçe tercümeleri bulunmalıdır.
º Çalışmanın ana başlığının Türkçe tercümesinin yazımında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:
  ♦ Times New Roman yazı karakterinde,
  ♦ 12 punto harf boyutunda,
  ♦ Kalın,
  ♦ Tümü büyük harflerle,
  ♦ 1,5 satır aralığı ile,
  ♦ Metne ortalanmış (ortalı) bir şekilde yazılmalıdır.
  ♦ Başlığın yazımından sonra 6 nk paragraf aralığı kullanılmalıdır.
º Özetin ve Anahtar Kelimelerin Türkçe tercümesinin yazımında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:
  ♦ Times New Roman yazı karakterinde,
  ♦ 12 punto harf boyutunda,
  ♦ İtalik,
  ♦ Soldan ve sağdan bloklanmış (iki yana yaslı) şekilde,
  ♦ Tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
  ♦ Özetin ve anahtar kelimelerin yazımında, sonra 6 nk paragraf aralığı kullanılmalıdır.
  ♦ Paragrafların ilk satırı içeriden başlamamalıdır.
  ♦ Ayrıca, “ÖZET” ve “Anahtar Kelimeler” başlıkları kalın olarak yazılmalıdır.
º Yazar, isterse akademik çalışmaya Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimelere ek olarak Almanca başlık, özet ve anahtar kelimeler de ekleyebilir.
º Almanca dilinde ve Yayın Kurulu’nca uygun görülecek diğer yabancı dillerde hazırlanmış akademik çalışmalarda yazılmış olan akademik çalışmalarda, akademik çalışmanın yazıldığı dilde yazılmış olan özet ve anahtar kelimelerden sonra; çalışmanın ana başlığının, özetin ve anahtar kelimelerin Türkçe ve İngilizce tercümeleri bulunmalıdır.
º Çalışmanın ana başlığının Türkçe ve İngilizce tercümelerinin yazımında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:
  ♦ Times New Roman yazı karakterinde,
  ♦ 12 punto harf boyutunda,
  ♦ Kalın,
  ♦ Tümü büyük harflerle,
  ♦ 1,5 satır aralığı ile,
  ♦ Metne ortalanmış (ortalı) bir şekilde yazılmalıdır.
  ♦ Başlığın yazımından sonra 6 nk paragraf aralığı kullanılmalıdır.
º Özetin ve Anahtar Kelimelerin Türkçe ve İngilizce tercümelerinin yazımında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:
  ♦ Times New Roman yazı karakterinde,
  ♦ 12 punto harf boyutunda,
  ♦ İtalik,
  ♦ Soldan ve sağdan bloklanmış (iki yana yaslı) şekilde,
  ♦ Tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
  ♦ Özetin ve anahtar kelimelerin yazımında, sonra 6 nk paragraf aralığı kullanılmalıdır.
  ♦ Paragrafların ilk satırı içeriden başlamamalıdır.
  ♦ Ayrıca, “ÖZET” ve “Anahtar Kelimeler” başlıkları kalın olarak yazılmalıdır.

• Atıf Kuralları:

º Yararlanılan kaynaklara ilişkin atıflar, her bir sayfa sonunda, dipnot olarak gösterilmelidir.
º Yararlanılan kaynaklara yapılan ilk atıflar, dipnotlarda aşağıdaki şekillerde gösterilmelidir. Aşağıda detayları belirtilen atıf usulünde kural bulunmayan durumlarda OSCALA (The Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities) sistemi takip edilmelidir.
  Kitaplar:
  Ad Soyad, Kitap Adı, Kaçıncı Bası Olduğu, Yayınevi, Yılı, Atıf Yapılan Sayfa.
  Örnek: Rıza Ayhan, Ticarî İşletme Hukuku, 2. Bası, Turhan Kitabevi, 2007, s. 89.
  Kitap bölümleri:
  Ad Soyad, “Eser (Bölüm) Adı”, Editörün (Editörlerin) Adı Soyadı (Ed.), Kitap Adı, Yayınevi, Yıl, Atıf Yapılan Sayfa.
  Örnek: Hayrettin Çağlar, “Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Şirketle Borç İlişkisi”, Erol Ulusoy (Ed.), Anonim Şirketlerde Bireysel ve Azınlık Pay Sahibi Hakları, Bilge Yayınevi, 2016, s. 143.
  Makaleler:
  Ad Soyad, “Makale Adı”, Dergi Adı, Cilt (Sayı), Yıl, Atıf Yapılan Sayfa.
  Örnek: Cumhur Şahin, “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtirazda İncelemenin Kapsamı”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, 19(2), 2013, s. 293.
  İnternet ortamında bulunan kaynaklar:
  Örnek: Abdülkerim Yıldırım, “Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracının Güvence Vermesi”, AÜHFD, 64(1), 2015, , Erişim Tarihi 15 Aralık 2020, s. 238.
º Eğer aynı kaynağa tekrar atıf yapılıyorsa bu atıflar ise dipnotlarda şu şekilde gösterilmelidir:
  Bir yazarın tek eserine yapılacak atıflarda:
  Yazarın Soyadı, Sayfa Numarası.
  Örnek: Ayhan, s. 90.
  Aynı yazarın birden fazla eserine yapılacak atıflarda, eserlerin adı, yazarın diğer çalışmalarından ayırt edilmesini sağlayacak şekilde kısaltılmalıdır:
  Örnek: Ayhan, Ticari İşletme, s. 213.
              Ayhan, Kâr Payı, s. 100.
º Yararlanılan kaynakların her birisinin bu atıf usullerine uygunluğu tek tek kontrol edilmelidir.

• Kaynakça:

º Akademik çalışmanın sonunda, akademik çalışmada yararlanılan kaynakların listelendiği “KAYNAKÇA” yer almalıdır.
º “KAYNAKÇA”, metnin bitiminden bir sonraki sayfada yer almalıdır.
º Kaynakça, yazarların soy ismine göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.
º Her bir kaynak;
  ♦ Times New Roman karakteri kullanılarak,
  ♦ 12 punto harf boyutunda,
  ♦ Tek satır aralığıyla,
  ♦ Soldan ve sağdan bloklanmış (iki yana yaslı) olarak,
  ♦ İlk satır asılı şekilde yazılmalıdır.
º Kaynakçada, metin içerisinde atıf yapılan mevzuat veya mahkeme kararlarının yer alması zorunlu değildir.
º Kaynakçada öncelikle yazarın soyadına, daha sonra adının ilk harfine yer verilir ve ayrıca, makalelerin ve kitap bölümlerinin sayfa aralığı gösterilir.
Örnek: Ayhan R, Ticarî İşletmeHukuku, 2. Bası, Turhan Kitabevi 2007.
Örnek: Yıldırım A, “Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracının Güvence Vermesi”, AÜHFD, 64(1), 2015, , Erişim Tarihi 15 Aralık 2020, s. 237-266.

• Dergimiz yazım ve şekil şartlarına uygun şekilde düzenlenmeden gönderilen akademik çalışmalar, yazım ve dil editörlerinin kararıyla reddedilir veya düzeltilmesi istenir.
• Dergiye akademik çalışma gönderimi ve süreç hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen “Etik İlkeler ve Yayın Politikası”nı inceleyiniz.
• Yazar veya yazarların bilgileri, “Kapak” formuna girilmelidir. Yazardan gelen dosya doğrudan hakeme yönlendirileceği için makalenin asıl metninde yazar bilgisi yer almamalıdır.
• Ayrıca, akademik çalışmalarla birlikte “Kapak” formunun yanı sıra “Etik Beyan Formu” ile “Telif Hakkı Devir Formu”nun da doldurularak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde süreç devam etmeyecektir.

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi, Adalet Bakanlığı - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu, Seçkin Yayıncılık - İstanbul

Remzi ÖZMEN / Gazeteci, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Sadettin DOĞANYİĞİT / E. Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Serhat YENER / Noter - Körfez/Kocaeli

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

* Kurullarda, ülke ismi verilenler haricindeki tüm üyeler Türkiye'deki kurumlarda çalışmaktadır.