Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Esra CENKCİ

ISSN: 2147-3854
Makale Sayısı: 140
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Esra CENKCİ
 • Editör Yardımcısı:

  Melih IŞIK
 • Yayın Sahibi:

  Mehmet ALTUNKAYA
 • Yayın Kurulu:

 • Selin SERT SÜTÇÜ
 • Nedim MERİÇ
 • Hayri KESER
 • Furkan KARARMAZ
 • Ahmet Kürşat ERSÖZ
 • Esra CENKCİ
 • Mustafa Erdem CAN
 • Bilge BİNGÖL SCHRIJER
 • Yılmaz YURTSEVEN
 • Mehmet Hanifi BAYRAM
 • Ramazan Barış ATLADI
 • Necla ÖZTÜRK
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Esra CENKCİ
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Şahin AKINCI
 • M. Emin ARTUK
 • Mehmet Akif AYDIN
 • Veysel BAŞPINAR
 • Enver BOZKURT
 • Arslan KAYA
 • Hakan PEKCANITEZ
 • Aziz TAŞDELEN
 • Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ
 • Turan YILDIRIM
 • İzzet ÖZGENÇ
 • Mehmet ÜNAL

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda iki sayı (Haziran, Aralık) olarak yayımlanmaktadır.
 2. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 3. Yazılar “Microsoft Word” programında, metin yazı tipi Times New Roman-11 punto- normal stil olmak üzere ve e-mail yolu ile gönderilmelidir.
 4. Gönderilen makalelerin başına, makalenin yabancı dildeki adı, en fazla 150 kelimelik Türkçe ve İngilizce özetlerinin ve beş adeti geçmemek üzere anahtar kelimenin (keywords) eklenmesi gerekmektedir. Çalışmanın sonunda kaynakça yer almalıdır.
 5. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adresleri ile telefonlarını ve e-mail adreslerini çalışmalarının başına ekleyecekleri üst yazı ile birlikte göndermelidirler.
 6. Dergide yayımlanması talebiyle editöre gönderilen eserler hakemlerin (bir hakem) olumlu görüşleri alınmaksızın ya da hakemler tarafından önerilen düzeltmeleri içeren yeni metin sağlanmaksızın yayınlanmaz. 
 7. Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmalar dışında, kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi ve bilgilendirici notlara da yer verilir. Bu nitelikteki yazıların değerlendirilmesi Yayın Kurulu tarafından yapılır.
 8. Makalenin sonunda, kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atfılar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir.
 9. Kitaplar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
  Yazarın Soyadı, Adı, Kitabın Adı, Baskı sayısı, Basıldığı Yer, Basıldığı Yıl. Örn. Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 2010. 
  Atıf da aşağıdaki şekilde yapılmalıdır: Eren, s.178.
 10. Makaleler kaynakça listesinde aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
  Yazarın Soyadı, Adı, Makalenin Başlığı, Yayımlandığı Derginin İsmi, Cilt Numarası, İlk ve Son Sayfa Numaraları, Örn. Öden, Merih, Anayasa Mahkemesi ve Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi. AÜHFD, 58 (3), 659-691.
  Atıf da aşağıdaki şekilde yapılmalıdır: Öden, s.661.
 11. İnternetten alınan dokümanlar kaynakçada aşağıdaki şekilde yer almalıdır:
  Makal, Ahmet. (2010). Türkiye’de Erken Cumhuriyet Döneminde Kadın Emeği. Çalışma ve Toplum, 2010/2 (25). 13 Haziran 2010 tarihinde http://calismatoplum.org/sayi25/makal.pdf adresinden erişildi.
  Atıf da aşağıdaki şekilde yapılmalıdır: Makale, 2010.