Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Adli Psikiyatri Dergisi

Editör: Hamit İ. HANCI

ISSN: 1304-3960
Makale Sayısı: 74
Yayın Periyodu: 3 Aylık
 • Sahibi:
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi adına İ. Hamit Hancı
 • Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Hamit İ. HANCI
 • Editör:

  Tamer ŞUER
 • Editör:

  Hamit İ. HANCI
 • Editör Yardımcısı:

  G. Gültekin AKDUMAN
 • Editör Yardımcısı:

  Gürol CANTÜRK
 • Editör Yardımcısı:

  Hakan COŞKUNOL
 • Editör Yardımcısı:

  Kriton DİNÇMEN
 • Editör Yardımcısı:

  Gökhan ORAL
 • Editör Yardımcısı:

  M. Fatih YAVUZ
 • Editör Yardımcısı:

  H. Hamdi ÖZSAN
 • Yayın Sahibi:

  H. HANCI
 • Yayın Kurulu:

 • Murat EKE
 • Hasan ŞAHİN
 • Abdülkadir ÇEVİK
 • Gökhan ORAL
 • Uğur KOÇAK
 • Burcu EŞİYOK
 • Hatice DEMİRBAŞ
 • Gürol CANTÜRK
 • H. ALKURT ALKAN
 • G. Gültekin AKDUMAN
 • Abone Sorumlusu:

  Melek MERT
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Ömer CANDAN

Danışma Kurulu:

 • Süheyla ABAAN
 • Kemalettin ACAR
 • Emine AKYÜZ
 • Fatma ALİSİNANOĞLU
 • Nevzat ALKAN
 • Behnan ALPER
 • Gülsüm ANÇEL
 • Berna ARDA
 • Rasim ARIKAN
 • Ahmet ARSLAN
 • Hamdullah AYDIN
 • Önder AYTAÇ
 • İbrahim BALCIOĞLU
 • İsmet BALSEVEN
 • Salih BATTAL
 • Rusudan BERİASHVİLİ
 • Vahit BIÇAK
 • Ömer BÖKE
 • M. Murat DEMET
 • Mehmet DEMİR
 • Nesrin DİLBAZ
 • Kerem DOKSAT
 • Murat EKE
 • Ömür ELÇİOĞLU
 • Zerrin ERKOL
 • Mesut Bedri ERYILMAZ
 • Erol GÖKA
 • Hasan Tahsin GÖKCAN
 • Adalat HASANOV
 • Pigolkin Yuri IVONOVİC
 • Zafer İLBARS
 • Akif İNANICI
 • Haluk İNCE
 • Eric JANUS
 • Sema KANER
 • Hakan KIZILARSLAN
 • Ahmet Nezih KÖK
 • Kayhan MUTLU
 • Resmiye ORAL
 • Remzi OTO
 • Nalan OĞUZHANOĞLU
 • Altay Suroy RECEPOĞLU
 • Sefa SAYGILI
 • Şevki SÖZEN
 • Nebi SÜMER
 • Hasan TEKGÜL
 • Tevfika TUNABOYLU İLKİZ
 • Ahmet TURLA
 • Betül ULUKOL
 • S. Sevda ULUĞTEKİN
 • Runa USLU
 • Hülya UÇAR
 • Haluk YAVUZER
 • Feridun YENİSEY
 • Ahmet YILMAZ
 • Ejder YILMAZ
 • Mehmet YOKUŞOĞLU
 • Yıldıray ZEYFEOĞLU
 • Füsun ÇUHADAROĞLU
 • Fatma ÖZ
 • Süha ÖZAŞKINLI
 • İshak ÖZKAN
 • Erdem ÖZKARA
 • A. Rıfat ŞAHİN

1.   Adli Psikiyatri Dergisinde konu ile ilgili çalışma alanlarında yapılmış deneysel araştırmalar, retrospektif ve prospektif çalışmalar, olgu sunumları, derleme yazıları, alan tanıtımları, editöre mektuplar yayınlanır.

2.   Yayınlanmak üzere gönderilen yazıların başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.

3.   Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

4.   Biçimsel esaslar:

·    Yazılar IBM uyumlu bilgisayarlarda Winword programı ile yazılmalı, yazı ve grafikler 3.5 diskete yüklenmelidir. Yazılar, yazar isim ve adresleri birinde bulunup diğer üçünde bulunmayan toplam 4 basılı kopya ile birlikte gönderilmelidir. Yazılar A4 boyutundaki kağıdın bir yüzüne kağıdın üst, alt ve yan taraflarında 3cm boşluk kalacak şekilde, Times New Roman 12 punto yazı karakteri ile 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Paragraf girintisi, 1.25 cm olmalıdır. Sayfa numaraları sağ üst köşede yer almalıdır.

·    Her şekil, tablo ve grafik ayrı sayfada yer almalıdır. Şekiller çini mürekkebi ile aydınger kağıda çizilmeli, şekillere sıra numarası verilmeli ve yazı içerisinde yerleri belirtilmelidir. Şekillerin alt yazıları ayrı bir kağıda yazılmalıdır. Fotoğraflar ayrıntıları görülecek derecede net ve parlak kağıda basılmış olmalı, arkalarına makalenin adı, fotoğrafın numarası ve alt yazıları yazılarak ayrı bir zarf içinde 4 kopya olarak gönderilmelidir. Tablolar diskete kaydedilirken excel programında hazırlanmalıdır. Tablolar numaralandırılmalı ve yerleri metin içerisinde belirtilmeli, tablo yazıları tablonun üstünde yer almalıdır.

·    Yazı formu, ön sayfa, Türkçe özet sayfası, İngilizce özet (abstract) sayfası, yazının içeriğine uygun olarak yazarlar tarafından uygun görülen şekilde bölümlere ayrılmış çalışma, kaynaklar, şekiller, tablolar ve grafikleri içeren sayfalar şeklinde düzenlenmelidir. Ara başlıklar büyük harfle yazılmalıdır.

·    Ön sayfa: Yazının başlığı (Türkçe ve İngilizce), yazarların isimleri, akademik unvanları, kurumları, yazışılacak yazarın adı, soyadı, adresi ve elektronik posta adresi bulunmalıdır. Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuşsa, tebliğ yeri ve tarihi bu sayfada belirtilmelidir.

·    Özet, çalışmanın tamamının anlaşılmasını sağlayacak kapsamda olmalı ve 200 kelimeyi geçmemelidir. En fazla 10 anahtar kelime verilmelidir.

·    Teşekkür notu kaynaklardan hemen önce yazılmalıdır.

·    Kaynaklar: Metin içerisindeki kullanım sırasına göre numaralandırılmalı ve metinde parantez içerisinde gösterilmelidir. Dergi isimleri index medicus’a göre kısaltılmalı ve tüm yazarların isimleri yazılmalıdır. Kaynak yazılımı aşağıdaki örneklerde gösterildiği şekilde olmalıdır.

Makale: Robinson E, Wentzel J. Toneline bitemark photography. J Forensic Sci 1992; 37 (1): 195-207.

Kitap: Gordon I, Shapiro HA, Berson SD, editors. Forensic Medicine: A Guide to Principles. 3rd ed. Edinburg: Churchill Livingstone, 1988: 196.

Kitap Bölümü: Robinson G, Gray T. Electron Microscopy 1: Theoretical Aspects and Instrumentation. In: Bancroft JD, Stevens A, eds. Theory and Practice of Histological Technics. 3rd ed. Edinburg: Churchill Livingstone, 1990: 509-523.

5.   İnsanlar üzerinde yapılacak çalışmalar ve hayvan deneylerinde yerel etik komiteden izin alınmalı ve izin belgesi yazı ile birlikte gönderilmelidir. Bu konudaki tüm sorumluluk yazar/yazarlara aittir. Yazıda sözü edilen kişinin kimliğini belirten isim, adres kullanılmamalıdır. Kişinin kimliğini açık şekilde belli eden fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

6.   Gönderilen çalışmada yazının bu dergide yayınlanmasını tüm yazarların onayladıklarını gösterir bir belge bulunmalıdır.

7.   Yayınlanacak yazılar yayın kurulu tarafından kapsam ve düzen tarafından uygun bulunmalıdır. Yazıların basılıp basılmamasına, basılma önceliğine yayın kurulu karar verir. Hakemlerin kararından sonra yayın kurulunun yazının mesajını değiştirmeyen her türlü düzeltmeleri ve kısaltmaları yapma yetkisi vardır.

8.   Yazı ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.