Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Tebligat Kanununda Ocak 2011’de Yapılan Değişikliklerin, 
tebliğ İşlemlerine Etkileri

Mustafa GÜRSOY

19.01.2011 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 6099 sayılı Kanunla, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1, 10, 11, 21, 23, 25/a, 29, 35, 36, 49 ve 60’ıncı maddelerinde değişiklikler yapılmış; Kanuna “Elektronik tebligat” başlıklı “Madde 7/a” ve elektronik tebligatla ilgili teknik alt yapının kurulmasına ve çıkarılacak yönetmeliğe ilişkin olarak “Geçici Madde 1” eklenmiştir. Bu yazıda, yapılan değişiklikler ve eklemeler, madde madde belirtilerek tebliğ işlemlerine etkileri incelenecektir.

Elektronik adres, elektronik tebligat, adres kayıt sistemi, bilinen en son adres, yurtdışındaki Türk vatandaşlarına tebliğ.

“TEBLİGATIN YAPILMASI” BAŞLIKLI 1’İNCİ MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Maddenin değişiklikten önceki halinde, tebligat çıkarma yetkisine sahip olanlardan biri de “genel ve katma bütçeli idareler” şeklinde belirtilmiş idi. 6099 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellere atıf yapılarak “genel ve katma bütçeli idareler”in

(I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

(II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler,