Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Aldatılan Eşin ve Birlikte Yaşayan Nikâhsız Eşin Manevi Tazminat Davası

Mahmut BİLGEN

Bu incelemedeki amacımız, kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat taleplerine ilişkin kısa bir bilgi sunmak ve aldatılan eşin, eşi dışında eşinin kendisini aldattığı kişi aleyhine, açtığı manevi tazminat talepleri hakkında verilen Yargıtay kararları ile, bunlara ilişkin doktrin tartışmasını sunmak; ikinci olarak da resmi nikâha varmayan birliktelikten ötürü manevi tazminat istemine ilişkin Yargıtay’ın verdiği bazı kararları sunup bunları tartışmaya açmaktır.

Manevi Zarar: Mağdurun kişiliğine yapılmış saldırı (hayat, bedensel bütünlük, onur ve özgürlük gibi) sonucu duyduğu fizik ve psişik ıstırapları ve bunun sonucunda benliğinde isteği dışında meydana gelen azalma,1 İsviçre /Türk Hukukunda egemen olan sübjektif görüşe göre de, manevi zarar, kişilik hakları tecavüze uğrayanın psikolojik varlığındaki eksilme olarak tanımlanır2 Manevi tazminat kişinin bu saldırı sonucu bozulan ruh dengesini sağlamayı amaçlar.

Fransız Hukukunda; manevi tazminatın kabulü uzun bir zaman sürecinde olmuş, manevi acı ile manevi zarar kavramlarını birbirlerinden ayrı olarak ele alıp değerlendirmiştir.