Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında “Karayolu” Kavramı

Coşkun ÖZBUDAK

Makalede, ilgili mevzuat ve yargı kararları bağlamında, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısının alan bakımından sorumluluğunun belirlenmesi noktasında yoğun tartışma ve çekişme konusu olan “Karayolu” kavramı incelenmiştir.

Karayolu, sigorta, 2918 sayılı Kanun, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, riziko, sebepsiz zenginleşme.

1. Giriş

Trafik kazaları nedeniyle oluşan zararların Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası tarafından karşılanması bağlamında, sigortacının sorumluluğuna ilişkin yargısal uyuşmazlıklardan biri de, kazanın meydana geldiği yerin “karayolu” olup olmadığı noktasında yaşanmaktadır.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, işletenlerin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun (KTK) 85’inci maddesinde belirtilen sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere, aynı Kanunun 91’inci maddesi uyarınca yaptırmak zorunda oldukları bir (trafik dolayısı ile) sorumluluk sigortasıdır.

Zira 2918 sayılı Kanunun 85’inci maddesinin 1’inci fıkrası “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.”; 91’inci maddesinin 1’inci fıkrası ise “İşletenlerin, bu Kanunun 85’inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.” hükmünü taşımaktadır.