Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Enerji Verimliliği Kanununda Düzenlenen Kabahatler (5627 Sayılı Kanun m. 10)

Murat BALCI

ÖZET:

Çalışmada Enerji Verimliliği Kanununda düzenlenen kabahatlerin maddi ve manevi unsurları ve yaptırımı incelenmiştir. Buna göre Kanunun 10’uncu maddesi dikkate alındığında, bentler halinde sayılan kabahatler dört başlık altında ele alınmıştır: “Yetkilendirmelerle ilgili yürürlüğe konulacak yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi”, “Bilgilerin ve inceleme yapma imkânının verilmemesi”, “Endüstriyel işletmeler ve bina sahipleri veya yönetimlerinin ihlalleri” ve “Enerji verimliliğine ilişkin asgari sınırları sağlamayan ürünlerin satışı”.

Anahtar Kelimeler: Enerji Verimliliği Kanunu, yetkilendirmelerle ilgili yürürlüğe konulacak yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi, bilgilerin ve inceleme yapma imkânının verilmemesi, endüstriyel işletmeler ve bina sahipleri veya yönetimlerinin ihlalleri, enerji verimliliğine ilişkin asgari sınırları sağlamayan ürünlerin satışı.

Genel Açıklamalar

Üretimin temel gereçleri arasında yer alan enerjinin kullanımının, “ihtiyaçların sınırsız, kaynakların sınırlı” olduğu bir dünyada, hukuk kurallarıyla düzenlenmesi eğilimi yakın zamanda ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin üyesi olmak için aday olduğu Avrupa Birliği, tükenen enerji kaynakları sebebiyle yaşadığı krizi aşmak için enerjinin verimli kullanımı konusunda tedbirler almaya başlamıştır1. Bu gelişmeye paralel olarak üye ülkeler, enerji kanunları hazırlamış ve yürürlüğe koymuştur. Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde, TBMM, 18.4.2007 tarihli ve 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu (EVK)”nu kabul etmiştir2.

Kanunun amacı, 1’inci maddesinde; “enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması” olarak belirlenmiştir.