Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Gümrük Yönetmeliği Değiştirildi mi? Düzeltildi mi?

Remzi ÖZMEN

Resmî Gazete’de ara sıra olsa da “düzeltme” başlığıyla metinler yayımlandığını biliyoruz. Bunlar genellikle birkaç tümceden oluşur ve “teknik” yanlışlıkların düzeltilmesine yöneliktir. Ancak Resmî Gazete’yi, benim gibi işi gereği “spor sayfasına” değin okuyanlar için, “mevzuatta değişiklik yapan” metinlerin de bazen birer düzeltme olduğunu görmek hiç de şaşırtıcı değildir.

Gümrük Yönetmeliğinde, 31.3.2010 günlü ve 2.7.2010 günlü Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliklerle yapılan “değişiklikler”, bu konuda iyi birer örnek…

Bildiğiniz gibi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 27.10.1999 tarihinde kabul edildi. Yeni Kanun 19.7.1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanununu yürürlükten kaldırıyordu. Yeni Kanuna uygun hazırlanan, 31.5.2002 tarihli ve 24771 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğini yürürlükten kaldıran yeni Gümrük Yönetmeliği, 7.10.2009 günlü ve 27369 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. Yukarıda değindiğim gibi, 31.3.2010 günlü ve 2.7.2010 günlü Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliklerle de bazı değişiklikler(!) yapıldı.