Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Konu: Vergi Ödemelerinde Tahsil Zamanaşımı

Rüknettin KUMKALE

SORU: Müvekkilim bir anonim şirketin, uzun zamandır ödenmeyen vergi borcu bulunmaktadır. Bu sebeple sormak istediğimiz; vergi ödemelerinde zamanaşımının var olup olmadığıdır.

Cevap:

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun “Tahsil Zamanaşımı” başlıklı 102’ncı maddesinde Amme alacağı, vadesinin rasladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlardaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur.