Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

ÖZET:

4857 sayılı İş Kanununun 18’inci maddesine göre, işveren, iş sözleşmesini işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenlerle geçerli olarak feshedebilir. İşçinin iş sürecinde gözlenen performansı ile işin sonucuna bağlı ölçülen verimliliğine dayalı olarak yetersiz kaldığının belirlenmesi halinde, işçinin yetersizliğinden doğan geçerli nedenlerden söz edilebilir.

Performans değerlendirilmesinde objektif olabilmek ve geçerli nedeni kabul edebilmek için, performans değerlendirme kriterleri önceden saptanmalı, işin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim gibi yetkinliklerde, işyerine uygun davranışlarda ve çalışandan gerçekleştirilmesi beklenen iş ve kişisel gelişim hedeflerinde bu kriterler esas alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Performans, Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması, Performans Kriterleri, Objektif Olabilmek, İspat Yükümlülüğü.

Giriş

İşçinin, işveren tarafından performansına (yeterliliğine) bağlı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi uygulamada halen tartışma konusudur.

Performans Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğünde kelime anlamı “başarım” olarak tanımlanmıştır. Performans kanaatimce bir işçinin işi konusunda yapabileceği, başarabileceği en üst sınır olarak da yorumlanabilir.