Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Alkollüyken Araç Kullanma Yasağı, Alkollü Araç Kullanıldığının Tespiti ve Yaptırımı

ÖZET:

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48’inci maddesinde, alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere para cezası verilmesinin yanında sürücünün, sürücü ehliyetinin en az altı ay geri alınması gibi önemli sonuçlar doğuran yaptırımlara yer verilmiştir. Bu sebeple alkollü olarak araç kullanımı nedeniyle sürücü ehliyetinin geri alınmasına ve para cezası verilmesine yönelik yaptırımlar sürücüler tarafından sıkça dava konusu yapılmaktadır. Bu çalışmada da alkolün etkisi altındayken araç kullanma yasağı ve bu yasağa uyulmamasının yaptırımları, bu yaptırımlara karşı açılacak davalarda görevli ve yetkili mahkemeler yargı kararları ışığında irdelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Alkollü İçki Etkisi Altında Araç Kullanma Yasağı, Alkollü Araç Kullanıldığının Tespiti, Alkolmetre, Kandaki Alkol Oranı, Adli Tıp Kurumu, Kan Testi, Sürücü Ehliyeti.

Giriş

Günümüzde araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte çok sayıda trafik kazası meydana gelmekte ve bu kazalar neticesinde de birçok can kaybı, sakatlıklar ve maddi kayıplar yaşanmaktadır. Bu kazaların birçok sebebi bulunmakla birlikte en yaygın olanı da şüphesiz alkollü olarak araç kullanmak tan kaynaklanan kazalardır. Gerçekten de, ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının büyük bir kısmı alkollüyken araç kullanımı nedeniyle olmaktadır. Dolayısıyla alkollüyken araç kullanımının önlenmesiyle bu tür kazaların oluşumuna da engel olunabilecektir.

Bu sebeple 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48’inci maddesinde, alkollü olarak araç kullanma yasaklanmış, bu yasağa uyulmaksızın araç kullanımının tespiti halinde de idari yaptırım kararlarına ve para cezası uygulanmasına yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.