Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İnternet Yoluyla İşlenen Suçlarda Erişimin Engellenmesi ve İçeriğin Yayından Çıkarılması

Necati MERAN

ÖZET:

Çalışmada, internet yoluyla işlenen suçlarda erişimin engellenmesi ve içeriğin yayından çıkartılması tedbirlerine başvurulması için gereken şartlar ve bu hususlara ilişkin İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal düzenlemeler ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnternet, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, erişimin engellenmesi içeriğin yayından çıkartılması, içerik sağlayıcısı, erişim sağlayıcısı, yer sağlayıcısı, koruma tedbiri.

I. Giriş

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de, internet dahil hızla yaygınlaşan bilişim sistemlerinin sağladığı imkânların kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlarla etkin mücadeleyi sağlamak amacıyla 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 4.5.2007 tarihinde kabul edilmiş, 23.5.2007 tarihli ve 26530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların sorumluluklarını belirtmek ve internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.