Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Dernekler ve Kolluk Kuvvetleri

Remzi ÖZMEN

Avrupa Birliği uyum sürecinde yeniden yazılan mevzuatın en önemlilerinden biri de dernekler mevzuatıydı. Kabul etmek gerekir ki 4.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu, önceki Kanundan oldukça farklı ve önemli düzenlemeler getiriyordu.

Bu yazımızda, dernekler alanında kolluk kuvvetlerinin durumunu düzenleyen iki metne dikkat çekmek istiyorum. İlki Dernekler Kanununun “Kolluk kuvvetlerinin yetkisi” başlıklı 20’nci maddesi, diğeri 1.6.2005 günlü ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinin “Derneklerde arama” başlıklı 22’nci maddesi.

Dernekler Kanununun 20’nci maddesi şöyledir: “Kamu düzeninin korunması veya suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden birine bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça, yine bu nedenlere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda mülkî idare amirinin yazılı emri bulunmadıkça, kolluk kuvvetleri, dernek ve eklentilerine giremez, arama yapamaz ve buradaki eşyaya el koyamaz. Mülkî idare amirinin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar. Hâkim kararı, mülkî idare amiri tarafından dernek yöneticilerine yazıyla duyurulur.”