Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Az Önce Yapılan Değişiklikle Kaldırılanı Az Sonra Değiştirmek

Remzi ÖZMEN

Giriş

Bu köşede daha önce yazmıştım. Bundan yıllar önce 14.7.2004 tarihinde TBMM’de, birbiriyle ilgili 2 kanun arka arkaya kabul edildi. Biri 5217 sayılı Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanundu. Resmî Gazetede yayımlandığı tarih 23.7.2004 ve yürürlük tarihi de 1.1.2005 idi. Bu Kanunla, birçok kanunun yanı sıra “Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu”nda da değişiklik yapılıyordu.

Diğeri ise 5224 tarihli Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun idi. Bu Kanunun Resmî Gazetede yayımlandığı tarih 21.7.2004 ve yürürlük tarihi ise yayımlandığı tarih, yani 21.7.2004 idi.

Bu Kanunun en önemli özelliği ise, birkaç saat önce 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, üzerinde değişiklik yapılan 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanununun 21.7.2004 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmasıydı.