Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Türk Spor Hukuku’nda Futbolcuların Jübilesi (Kıbrıs Spor Hukuku’yla Karşılaştırmalı)

The Football Players Jubilee in Turkish Sports Law (Comparative With Cyprus Sports Law)

Hakkı Mert DOĞU

Makale futbolcuların jübilesi ile ilgilidir. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Jübileleri Talimatı ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Jübile Talimatı kapsamında karşılaştırmalı olarak değerlendirmeler yapılmıştır.

Jübile, Jübile Organizasyonu, Futbolcu.

This article is about jubilee of football players. Turkey Football Federation of Professional Footballers Jubilee and Cyprus Turkish Football Federation Jubilee assessments have been made under the Directives.

Jübilee, Jübilee Organization, Football Player.

GİRİŞ

Futbolcuların jübilesi, kamuoyu tarafından bilinen ancak spor hukuku kapsamında üzerinde pek de durulmamış bir konudur. Türkiye Futbol Federasyonu1 ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu2, şartları sağlamak kaydıyla futbolcuların, faal futbol hayatlarını sona erdirdikten sonra bir tören düzenlenmeleri imkânını tanımıştır. Böylesi bir tören, hem futbolcu hem de diğer ilgili ve futbol meraklıları için güzel bir anı olarak tarihteki yerini almaktadır.

Makalede, TFF Profesyonel Futbolcuların Jübilesi Talimatı3 ile KTFF Jübile Talimatı4 hükümleri dikkate alınmış ve karşılaştırmalı bir inceleme yapılarak konu derinleştirilmiştir. Bu kapsamda jübile kavramı açıklanmış ve jübile başvurusunun nasıl yapılması gerektiğinin yanı sıra; başvuru için bulunması gereken şartlarının neler olabileceği de belirtilmiştir. Ayrıca jübile uygunluğunun kaybedilmesi ya da ortadan kalkması sebepleri ayrı ayrı değerlendirilerek; örneklendirme suretiyle somutlaştırılmaya çalışılmıştır.

A. GENEL OLARAK

Jübile, “bir meslekte, bir sanat veya spor dalında uzun yıllar başarı ile hizmet ettikten sonra faaliyetlerine son verenler için düzenlenen tören” şeklinde tanımlanmaktadır5. Bir meslek ya da sanat dalının yanı sıra spor dalları bakımından da gerekli şartları sağlayan sporcular için jübile yapılması mümkündür.