Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Ayıplı Malın (Aracın) Mesleki İşte Kullanılması: Görevli Mahkeme Sorunu

Mehmet Akif TUTUMLU

I. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 24.06.2009 Tarihli ve 4799/875 Sayılı Kararı:

KARAR: Davacı, davalı şirketten satın aldığı aracın tavan sacı ve sol bölgesinin hasarlı olduğunu, bu şekliyle aracın ayıplı olduğunu ileri sürerek, satış bedeli olan 31.460.00 YTL’nin iadesine karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, aracın mesleki amaçla kullanılmak üzere satın alındığı, gerekçesiyle davanın görev yönünden reddine ve Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.