Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Cinsel Suç Mağdurlarının Adli Tıp Kurumuna Sevkini Gerektiren Haller ve Cinsel Suçlarda Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması Kavramı

Fevzi ELMAS

ÖZET:

Cinsel suç sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması kavramı ile mağdurların adli tıp kurumuna sevkleri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, beden veya ruh sağlığının bozulması her cinsel suç mağdurunun Adli Tıp’a sevkinin gerekip gerekmediği posttravmatik stres bozukluğu.

Giriş

Son zamanlarda bazı yayınlarda ve çalışmalarda;

1- Cinsel saldırıya veya istismara uğrayan mağdurların tamamının, muayene için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmelerinin Kurumun iş yoğunluğunu daha da artırdığı ileri sürülmektedir.