Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Zayi Belgesi Alınması

Rüknettin KUMKALE

Tacirlerin tutmak zorunda bulundukları belgelerin saklanması ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanununda, Vergi Usul Kanununda ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişik süreler öngörülmüştür. Bu kanunlarda gösterilen süreler içinde, yetkili kişilerin istemesi halinde muhafaza edilen defterlerin ve belgelerin ibraz edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. İbraz zorunluluğunun yerine getirilmemesi ise cezai yaptırımlar getirmektedir.

1. Saklama İle İlgili Mevzuat

1.1. Türk Ticaret Kanununda saklama mecburiyeti: