Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Alışveriş-hizmet Alanında Çanta Çalınmasında İşyeri Sahibinin Müşteriye (Tüketiciye) Karşı Sorumluluğu-tazminat Davasında İspat Yükü

Mehmet Akif TUTUMLU

I. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 28.09.2009 Tarihli ve 3873-10450 Sayılı Kararı

“Davacı, 16.5.2007 tarihinde davalılardan (Y) Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş.’nin (M) adıyla faaliyet yürüten (E) şubesine bir arkadaşı ile birlikte gittiğini, otururken yanında bulunan boş sandalyeye bırakmış olduğu çantasının çalındığını, çantanın içinde bulunan maddi ve manevi değeri yüksek eşyaları nedeniyle zarara uğradığını, güvenlik kamerası dahil hiçbir güvenlik önlemi bulunmayan işyerinin ve işyerine markasını veren (Y) Dondurma A.Ş.’nin uğradığı zarardan sorumlu olduklarını ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 1.000,00 YTL maddi, 5.000,00 YTL de manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalılardan (Y) Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş., olayın meydana geldiği işyerinin, bir (M) şubesi olmadığını savunarak, davanın husumet nedeniyle reddini, diğer davalı ise, olayın meydana gelmesinde herhangi bir kusurunun bulunmadığını savunarak, davanın esastan reddini talep etmiştir.

Mahkemece, husumet itirazına davacı tarafından karşı konulmadığı belirtilerek, davalı şirket hakkında açılan davanın husumet nedeniyle reddine, “çantanın sahibi tarafından korunması gereken bir nesne olduğu, olayın meydana geliş tarzına göre pastane sahibinin alabileceği bir önlem bulunmadığı, işyerinde gizli kamera ve benzeri önlemlerin alınmasını zorun kılan bir hukuk normunun da mevcut olmadığı” gerekçeleriyle diğer davalı hakkında açılan davanın ise esastan reddine karar verilmiş; hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.