Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yağma Suçlarında Değer Azlığı

Mustafa DANIŞMAN

ÖZET:

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 150/2 maddesinde, yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle verilecek cezanın indirilebileceği hükmü getirilmiş olduğundan dolayı öncelikle bu hükmün uygulanması yoluna gidilmişti. Dava dosyalarının temyiz yoluyla Yargıtay’ın ilgili Ceza Dairesine intikalinden sonra 6. Ceza Dairesinin vermiş olduğu kararlar ışığında değer azlığı kavramı yeni bir uygulamaya ve tartışmaya yol açmıştır. Bu çalışmada söz konusu karar incelenecek ve genel olarak malın değerinin azlığı nedeniyle cezada indirimin mümkün olup olmadığı hususu üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yağma Suçu, Değer Azlığı, Değer Azlığının Cezada İndirim Nedeni Olması.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunuyla, suçlar ve cezalar yeniden düzenlenmiş; yeni bir sistem içerisinde yeni tanımlar geliştirilmiş ve müeyyideler konulmuştur. Konumuz açısından sadece yağma suçlarında değer azlığı kavramı ve uygulaması üzerinde durmak istiyoruz.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 150/2 maddesinde, yağma suçu nun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle verilecek cezanın indirilebileceği hükmü getirilmiş olduğundan dolayı öncelikle bu hükmün uygulanması yoluna gidilmişti. Dava dosyalarının temyiz yoluyla Yargıtay’ın ilgili Ceza Dairesine intikalinden sonra 6. Ceza Dairesinin vermiş olduğu kararlar ışığında değer azlığı kavramı yeni bir uygulamaya ve tartışmaya yol açmıştır. Değer azlığı kavramının tam anlamıyla ortaya konulabilmesi için mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundaki ilgili maddelerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi gerekmiştir.