Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Gümrük Kaçakçılığı Davalarında Dava Zamanaşımı Uygulaması

Erhan GÜNAY

ÖZET:

1918 sayılı ve 4926 sayılı kanunlar kapsamında yer alan kaçakçılık fiillerinden dolayı yerel mahkemeler ya da Özel Daire önünde derdest ve inceleme bekleyen davalar bulunmaktadır. Lehe kanun belirlemesi ve zamanaşımı uygulaması söz konusu bu davalarda gündeme gelmekte olup, davanın sonuçlandırılmasında özellikle yerel mahkemelerde (1. asliye/ağır ceza) karar vermekte duraksamalar görülmektedir. Anılan duraksamaları yaratan sorunların giderilmesi amacıyla; derdest ve uyarlama davalarında zamanaşımı ve lehe kanun uygulaması, gümrük kaçakçılığı davalarında suç tarihinin zamanaşımı yönüyle önemi ve uygulaması ile halen sürdürülmekte olan kaçakçılık davalarında dava zaman aşımı hesabı, özellikle 765 sayılı TCY kapsamında düzenlenmiş bulunan zamanaşımı sürelerini kesen nedenler örneklendirilerek anlatılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Derdest davalar, uyarlama davaları, suç tarihinin önemi, zamanaşımı yönüyle örnekli uygulama.

Genel Olarak

1918 s. Kanun, 19.07.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4926 s. Kanunla; 4926 s. Kanun ise 31.03.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5607 s. Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, yerel mahkemeler (1. asliye/ağır ceza) ve Yargıtay Özel Daire (7. C.D.) önünde anılan kanunlar evrelerinde işlenmiş gümrük kaçakçılık fiilleri nedeniyle oldukça yoğun davalar halen derdesttir.

Her fiilin işlendiği zaman yürürlükte olan mevzuata ya da sonradan yayınlanmış lehe mevzuata tabi olacağı kuralı, lehe kanun belirlenmesi ile değerlendirilecektir.