Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

5510 Sayılı Kanuna Göre Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalıların Durumu

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Yasal düzenleme gereği emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecektir. Eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilecektir.

Kanun kapsamdaki kadın sigortalıların, emeklilik talebinde bulunmadan önce kayıt ve tescilleri yapılacak; ancak açıkta iken veya emeklilik/yaşlılık aylığı talebiyle birlikte bu haktan yararlandırılmasının istenilmesi halinde aktif sigortalılar gibi işlem yapılacaktır.

Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Derecede Malul Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalılar Hakkında Yapılacak İşlemlerin Usul ve Esasları: