Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Bononun Düzenleme Nedeninin Değiştirilmesinde (Tek ve Çift Taraflı Ta’lilinde) İspat Yükü

Mehmet Akif TUTUMLU

I. Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 09.04.2009 Tarihli ve 12602/2958 Sayılı Kararı

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, müvekkilinin oğlu dava dışı Osman’ın davalının ortağı olduğu dava dışı K... Kardeşler Ltd. Şirketinin muhasebeciliğini yaptığını, şirket hesapları nedeni ile müvekkilinin oğlu ile davalı taraf arasında ihtilaf çıktığını ve davalı tarafın müvekkilinin oğlunun kendilerini zarara uğrattığı iddiası ile müvekkilinden teminat senedi istediklerini, bunun üzerine, dava konusu senedin düzenlenip sol üst kısmında teminat senedi olduğu hususunun yazılıp, senedin davalının babası ve dava dışı şirketin diğer ortağı Eyüp’e teslim edildiğini, ancak bu teminat senedinin alacaklı kısmına davalının adı yazılıp, senedin teminat senedi olduğuna ilişkin kısmının da kesilmek sureti ile senedin takibe konulduğunu, senedin bedelsiz olduğunu, bir borç ilişkisini içermediğini belirterek, müvekkilinin davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı asil duruşma sırasında davacının oğlu dava dışı Osman’ın dava dışı K... Kardeşler Ltd. Şirketinin muhasebecisi olduğunu, 2005 yılında şirkete ait vergi, sigorta, Bağ-Kur primlerini ve SSK borçlarını yatırmadığının öğrenilmesi üzerine bu borçlarına karşılık dava konusu senedin boş olarak düzenlendiğini, dava dışı Osman’ın kendisinin ortağı olduğu, adı geçen K... Kardeşler Ltd. Şirketine olan borcunun yaklaşık 100.000 YTL olduğunu, borcun ödenmemesi üzerine de senedin kendisi tarafından doldurulup takibe konulduğunu öne sürerek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.