Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Şartlı Erteleme ve Şartlı Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının İnfazı

Osman ATALAY

ÖZET:

İnfaz sistemimizde kesinleşmiş cezaların infazı söz konusudur. Cezalar kesinleşmeden infaza verilemez ve infaz edilemez. Bununla ilgili olarak, 5275 sayılı Kanunun 5. maddesinde “Mahkeme, kesinleşen ve yerine getirilmesini onayladığı cezaya ilişkin hükmü Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. Bu hükme göre cezanın infazı Cumhuriyet Savcısı tarafından izlenir ve denetlenir.” hükmü yer almaktadır. Şartlı kararlarda, kesinleşmiş infaz edilmesi gereken bir karar olmadığından, bu tür kararların infaz aşamasında nereye kayıt edileceği ve nasıl infaz edileceği konusunda yasada bir açıklık bulunmadığından, uygulamada sorun teşkil etmektedir. Bu makale ile bu soruna çözüm yolları önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şartlı Erteleme, Şartlı Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı, İnfaz, Kesin Hükümlerin İnfazı, Cumhuriyet Savcısı.

I. Genel İlkeler

İnfaz sistemimizde kesinleşmiş cezaların infazı söz konusudur. Cezalar kesinleşmeden infaza verilemez ve infaz edilemez. Bununla ilgili olarak, 5275 sayılı Kanunun 5.maddesinde “Mahkeme, kesinleşen ve yerine getirilmesini onayladığı cezaya ilişkin hükmü Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. Bu hükme göre cezanın infazı Cumhuriyet Savcısı tarafından izlenir ve denetlenir.”hükmü yer almaktadır.

Cezalar, 5237 sayılı TCK’nın 45. maddesine göre “Suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezalar, hapis ve adlî para cezalarıdır.”