Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Türk ve İsviçre Aile Hukukundaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi

E. Gülçin ELÇİN

GİRİŞ

Kaynak İsviçre Medeni Kanunu’nda aile hukukuna ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin kapsamının tümünün teker teker ortaya konulması makalenin kapsamını aşacağından, sadece ve özellikle çocuğun korunmasına ilişkin olarak Türk Hukuku’nda mevcut olmayan hükümler ile velayet hükümlerindeki değişikliklerin Türk Hukuku ile İsviçre Hukuku arasındaki farklılıklarının ortaya konulması amaçlanmıştır.

1. EVLİ OLMAYAN ÇİFTLERİN BİRLİKTE VELAYET HAKLARI

İsviçre Medeni Kanunu / ZGB Art. 298a maddesinde, çocuğun babasıyla bağlantısının ortaya konulmasının yanı sıra, maddenin en çarpıcı özelliği, evli olmayan çiftlerin de birlikte velayet hakkına sahip olabilmeleridir. ZGB Art. 298a madde hükmünün konulmasının sebeplerinden birisi evlilik dışı çocukların sayılarının artması sonucunda, uygulamada da böyle bir ihtiyacın ortaya çıkmasının yanı sıra, bir diğeri de evli olmadıkları halde, çocuğun üstün yararının korunmasının dikkate alınmasıdır.

Türk Hukukunda TMK md. 336 hükmüne göre, “evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar”. Oysa kaynak ZGB Art. 298a hükmü, Türk hukukundan esaslı bir farklılık arz ederek, aşağıda açıklandığı üzere kaynak İsviçre Hukukunda sahip olabilmelerini belirli koşullar altında mümkün kılmıştır.