Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Avukat ve Noterlerin Sigortalılığı

M. Fatih UŞAN

ÖZET:

Bu çalışmada avukatlar ve noterlerin sigortalılığına ilişkin güncel gelişmeler ile, önceki mevzuat karşılaştırılmak suretiyle el alınmış ve hangi düzenlemenin kimler için uygulanacağı üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sigortalı, Avukat, Noter, Bağımsız Çalışan, Topluluk Sigortası, Kamuda Çalışan Avukatlar, Yaşlılık Aylığı.

I. Genel Bilgiler

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu sigortalı ları, üç grup altında toplamıştır. Buna göre, hizmet akdi ile çalıştırılanlar 4/a’lı, bağımsız çalışanlar 4/b’li, kamu görevlileri de 4/c’li olarak nitelendirilmişlerdir.

5510 sayılı Kanun 2008 Ekim ayı başından itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu anlamda 4/b’liler için Kanunun yürürlük tarihi 1.10.2008, aylıklarını ayın 15’inde alan 4/a’lılar ile 4/c’ler içinse yürürlük tarihi 15.10.2008’dir1. Buna göre, Kanunun yürürlük tarihinden sonra sigortalı olanlar için (4/a, 4/b ve 4/c’lilerin tamamı için), yaşlılık aylığı şartları kadın 58, erkek 60 yaşını doldurmuş olmak ve 9000 gün prim ödemek (4/a’lılar için 7200 gün) suretiyle mümkündür.