Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Rekabet Hukukunda Spor Müsabakalarının Yayınlanması Sorunsalı

Nihan ESENDAL

ÖZET:

İletişim teknolojilerinin ilerlemesi ve sporun doğrudan reklam aracı olarak kullanılması, özellikle futbol ve Formula 1 gibi uluslararası popülariteye sahip spor dallarının, inanılmaz bir ticari potansiyele kavuşması sonucunu doğurmuştur. Bu turnuvalara yönelik TV yayın hakları satışı, bilet satışı ve diğer ticari faaliyetlere ilişkin işlemlerin rekabet hukukunun temel yasaklarını ihlal etme ihtimali de gün geçtikçe artmaktadır. Spor müsabakalarının yayınlanması konusu rekabet hukuku açısından önemli bir problemdir.

Anahtar Kelimeler: Rekabet Hukuku, Spor Müsabakalarının Yayınlanması Sorunsalı, Yayın Hakları, Teşebbüs, İlgili Pazar, Yayın Sözleşmeleri.

Giriş

Medya ve spor birbirinden etkilenen, birbirinden faydalanan iki ayrı olgudur. Medya olmazsa spor yaygın hale gelemez, spor olmazsa medyanın birçok kazanç yolu kaybolur. Özellikle, spor organizasyonlarının naklen televizyonlarda yayınlanması sırasında inanılmaz reklam gelirleri elde edilirken böyle bir imkândan mahrum kalınacaktır. Dünyada milyarlarca insanın ilgisini belirli bir saatte bir araya toplama gücü sadece spor organizasyonları sayesinde olasıdır. Ülkemizde spor medya ilişkileri, günlük gazete sayısının artması ve görsel medyada meydana gelen hızlı değişim ile, 1990’lı yılların başında gelişmeye başlamıştır. Dünyada da spor medya ilişkisi son yirmi yıllık süreçte iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişmelerle birlikte, spor organizasyonlarının ekonomik açıdan öneminin anlaşılması ve tüm dünyanın aynı anda izleyebilmesi medyanın önemini arttırmıştır. Kitle iletişim araçlarının bu denli önemli hale gelmesiyle birlikte, çeşitli spor organizasyonlarına da ilgi artmıştır. İletişim teknolojilerinin ilerlemesi ve sporun doğrudan reklam aracı olarak kullanılması, özellikle futbol ve Formula 1 gibi uluslararası popülariteye sahip spor dallarının, inanılmaz bir ticari potansiyele kavuşması sonucunu doğurmuştur. Bu turnuvalara yönelik TV yayın hakları satışı, bilet satışı ve diğer ticari faaliyetlere ilişkin işlemlerin rekabet hukukunun temel yasaklarını ihlal etme ihtimali de gün geçtikçe artmaktadır. Spor müsabakalarının yayınlanması konusu rekabet hukuku açısından önemli bir problemdir.

I. Spor Hukukunda Rekabet Uygulaması

Medya sektöründeki teknolojik ilerlemeler sonucunda hem yeniden tanımlanması gereken birçok ilgili ürün pazarı ortaya çıkmış hem de bu tanımlarla uyum içerisinde olması gereken yeni bir coğrafi pazar kavramı doğmuştur. Nitekim yüksek teknoloji içeren ve telekomünikasyon unsurlarının devreye girdiği bu tip oluşumların değerlendirilmesinde klasik coğrafi pazar yaklaşımları bazen yeterli olamamaktadır. Bu durumda, öncelikle sektördeki ürün ve hizmet pazarları ve coğrafi pazarların tanımlanması gerekmektedir. Tanımlanması gereken pazarlardan biri de spor müsabakalarının yayın pazarıdır.1