Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yönetim Planının Değiştirilmesi ve Muarazanın Men’i

Zeynep Arslan

I. İNCELEME KONUSU KARAR

(Y. 18.HD., T. 23.06.2005, E. 2005/4126, K.2005/6599, www.kazancı.com.tr)

Dava dilekçesinde yönetim planının değiştirilmesi ve muarazanın men'i istenilmiştir.

Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.