Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Son Değişiklikler ve Yargıtay İçtihatları Çerçevesinde Adli Para Cezalarının İnfazı

Togay AKDEMİR

ÖZET:

Bu makalemizde, sık sık değişen mevzuat nedeniyle, uygulamada sıkıntılar doğurabilecek adli para cezalarının infazıyla ilgili olarak dikkat edilmesi gereken noktaları açıklamaya çalıştık. Her ne kadar, infaz kanunları derhal uygulanır nitelikte olsa da adli para cezasını infaz ederken, hükümlünün lehine olan infaz hükümlerini tespit etmek gerekir. Bu nedenle de yazımızda, adli para cezalarının infazını, üç tarih aralığına göre anlatmaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Adli Para Cezası, Hükümlü Lehine Olan İnfaz Sistemi, Gün Para Cezası Sistemi, Uyarlama, Seçenek Yaptırım.

I. Giriş

Para cezası , hukuk kuralını ihlal eden kişinin, devlete veya kanunlar tarafından belirtilen kuruma ödemesi gereken paradır. Başka bir tanıma göre de suç işleyen kişiden, fiili karşılığı olarak devlet tarafından bir paranın alınmasıdır.1

Adlî para cezası , 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106’ncı maddesinde “Türk Ceza Kanununun 52’nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre tayin olunacak bir miktar paranın Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir” şeklinde tanımlanmıştır.