Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

ÖZET:

Genel ekonomik krizler de ve zorlayıcı sebepler le çalışma hayatında sıkça görülen işçilerin ücretsiz izine çıkarılması durumunda, işçilere sınırlı da olsa bir gelir güvencesi sağlamak amacıyla, “kısa çalışma” ve “kısa çalışma ödeneği” kavramları getirilerek bunlarla ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır. Çalışmada son günlerde ekonomik kriz ile gündemde olan bu kurumlar ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kısa Çalışma, Kısa Çalışma Ödeneği, Genel Ekonomik Kriz, Zorlayıcı Sebep.

A. Yasal Mevzuat

1- Konu, 4857 sayılı İş Kanununun, “Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği başlıklı (mülga) 65’inci maddesinde “Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltan veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durduran işveren, durumu derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya bir yazı ile bildirir. Talebin uygunluğunun tespiti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılır. Bunun usul ve esasları bir yönetmelikle belirlenir.

Yukarıda belirtilen nedenlerle işyerinde geçici olarak en az dört hafta işin durması veya kısa çalışma hallerinde işçilere çalıştırılmadıkları süre için işsizlik sigortasından kısa çalışma ödeneği ödenir. Kısa çalışma süresi, zorlayıcı sebebin devamı süresini ve herhalde üç ayı aşamaz. İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanma şartlarını yerine getirmesi gerekir.