Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Minyatür Devletler ve İdarî Yapıları

Micro-States and Their Administrative Structures

Serkan ÇINARLI


Uzun zaman minyatür devletler uluslararası hukukun fenomen öznelerini oluşturdu. Tarih ve geleneklere dayalı küçük yapıları bu statülerini yansıtmaktadır. Bu çerçevede, minyatür devletler örnek yapıdadırlar. Bu bağlamda, bu kısa çalışmada emsalsiz yapılarını ortaya koymak için onların dikkat çeken idarî yapıları incelenecektir.

Minyatür Devlet, İdarî Yapı, Andora, Liechtenstein, Monako, San Marino.

For a long time, micro-states are phenomenal subjects in international law. Their miniscule structures leaning on history and tradition reveals this status. In this respect, micro-states are exemplary in nature. Thus, in this short essay, their curious administrative structures will be examined in order to demonstrate their uniqueness.

Micro-States, Administrative Structure, Andora, Liechtenstein, Monaco, San Marino.

Giriş

Gerek ulusal gerek uluslararası alanda minyatür devletlerin1 yapıları hukuk adamları için her zaman önem teşkil etmiştir. Bunun nedenlerinin başında, diğer devletlerle mukayese edildiğinde bu devletlerin fizikî anlamda minyatür olmalarının onların devlet olma nitelikleri üzerindeki olası olumlu; ama genelde olumsuz etkileri gelmektedir. Nitekim, uluslararası alanda bakıldığında, bir dönem bu devletlerin devlet olma özelliklerinin tartışılmış olduğu; Liechtenstein Milletler Cemiyeti üyesi olarak kabul edilmemişken2, ondan daha ileri bir tarihte bu tür devletlerin Birleşmiş Milletler üyeliklerinin bile tartışıldığı gözlenmiştir.3

Bu devletlerin tartışma konusu oluşturan bahsedilen bu minyatür nitelikleri, iç hukuk teşkilâtlanması bakımında da merak uyandırmaktadır. Uluslararası hukuk açısından devlet olarak nitelendirilirken ele alınan ölçütlerden yüzölçümlerinin aşırı küçüklüğü ve nüfuslarının oldukça düşük olması, bu devletlerin başta idarî hizmetler olmak üzere ne şekilde bir devlet örgütlenmesiyle oluştuklarını incelemeyi haklı kılmaktadır.

Anlatılan bu çerçevede, özellikle Avrupa Kıtasında yer alan belirli minyatür devletler bağlamında, bu devletlerin idarî yapılanmaları incelenmeye çalışılacaktır. Bunun için, minyatür devletler hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra, genel olarak bir devletin yapısal mekanizmaları ele alınarak, bunlar pilot olarak belirlenen minyatür devletler çerçevesinde değerlendirilecektir.