Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kamu ve Özel Hastanelere Karşı Açılan Tazminat Davalarında Görevli Mahkeme

Mehmet Akif TUTUMLU

I. Hukuki Sorun

Devlet (kamu) hastaneleri ile özel hastanelerde veyahut sağlık kuruluşlarında yapılan yanlış teşhisten ve tedaviden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının hangi yargı merciinde açılacağı, özellikle 28.05.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6502/TKHK m. 3/1-l hükmünden sonra yeniden ele alınıp çözümlenmesi gereken bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.

Aşağıdaki paragraflarda, sorunu öncelikle özel hastaneler açısından, 28.05.2014 tarihinden önce -4077/TKHK dönemi- ve bu tarihten sonra yürürlüğe giren 6502/TKHK hükümleri açısından ele alacak, içtihatlarda benimsenen çözümü aktarmaya; ardından kamu hastanelerinin durumunu açıklamaya çalışacağız.

II. Özel Hastaneler (Sağlık Kuruluşları) Bakımından

Yürürlüğü 28.05.2014 tarihinde sona eren 4077/TKHK'da, vekâlet sözleşmesi kapsamında değerlendirilen yanlış teşhisten ve tedaviden kaynaklanan tazminat davalarının tüketici mahkemelerinde görüleceğine dair bir düzenleme mevcut değildi. Bu Yasa döneminde, anılan türdeki davalara bakma görevinin genel mahkemelere (asliye hukuk) ait olduğu kabul edilmekte idi.