Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Bir Yedeksubay, Bir Ağa ve Bir Hâkim…

Remzi ÖZMEN

Bu köşede, mevzuat değerlendirmelerinin yanı sıra belgelere, anılara / anlatılara da yer veriyorum. Sağlıklı bir hukuk kültürünün oluşturulması ve sürdürülebilirliği noktasında bunun önemli olduğunu düşünüyorum.

Bu nedenle, Fuad Köprülü'nün, "Tarihcilerin, sadece mahdut kroniklere bağlı kalarak, sair her türlü edebî kaynaklara hiç ehemmiyet vermemelerinden dolayı, tarihî tetkîklerin ne kadar eksik kaldığını ve bilhâssa içtimaî tarih araştırmalarında bu gibi edebî kaynakların kuru vekayinâmelerden daha ehemmiyetli olduğu" vurgusunu da anımsatmak istiyorum.

Yedeksubay Faik Tonguç, yaşadığı bir olayı şöyle anlatıyor:1