Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davasında Kesin Yetki Sorunu

Mehmet Akif TUTUMLU

I. Konuyla İlgili Yasal Düzenleme

28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun (TKHK) konuyu düzenleyen m.70/3 hükmü şöyledir:

"Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir."

Hükmün gerekçesinde ise şu açıklamalara yer verilmiştir:1