Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Elektronik Ticaret Kanunu’nun Ticari Hayata Getirdiği Yenilikler

The Innovations Brought Into Business Life by E-Commerce

Ufuk ÜNLÜ

Elektronik ticaret, fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyet olarak tanımlanmaktadır. İnternet kullanıcı sayısının gün geçtikçe artması, ticari ilişkilerin de bu ortama kaymasına neden olmuştur. Paha biçilemeyecek değere sahip zaman olgusundan önemli oranda tasarruf sağlayan elektronik ortam, güvenilirlik endişesini azaltarak ticari işlemleri daha da kapsar hale gelmiştir. Bu gelişmeler ve Avrupa Birliği direktifleri neticesinde hazırlanan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ise elektronik ticari yaşama yeni kurallar getirmiş ve çalışmamız söz konusu 6563 sayılı Kanunun ticari yaşama getirdiği yenilikler ve düzenlemeleri konu edinmiştir.

Elektronik Ticaret, Ticari İletişim, Elektronik İleti, Hizmet Sağlayıcı, Kişisel Veri.

E-commerce is described as all kind of economical and commercial activities realized online on the electronic media without any physical contact. Increasing number of internet users day by day causes to shift the trade relations to this environment. By reducing the security concerns, the electronic media which is providing substantial time-saving to today’s people who is considering it as a precious value, become more comprising the commercial transactions. The E-Commerce Act no.6563 prepared as a result of this developments and EU Directives brought new rules to the business life and our study has mentioned the innovations and regulations arranged by the Act no.6563.

E-Commerce, Business Communication, Electronic Mail, Service Provider, Personal Data.

I. Giriş

Çağın gereksinimleri ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ticaretin elektronik ortamda yapılması, giderek rağbet gören bir alan haline gelmiştir. Elektronik ticaretin yaygınlaşması, bu alanın yasal olarak da düzenlenmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda, gerek Avrupa Birliği direktifleri gerek ülkemiz gereksinimleri dikkate alınarak 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hazırlanmış ve 05.11.2014 tarihli ve 29166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Çalışmamız, 6563 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte teknolojik altyapıya bağlı ticari yaşamda meydan gelen yenilikler, ticari iletişim, sipariş, elektronik ileti, hizmet sağlayıcılar ve kişisel veri kavramları özelinde ele alınarak okuyucuya sunulacaktır. Bir başka deyişle, yazımız içerisinde, ticari iletişim, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumlulukları, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülükleri ele alınacaktır.

II. Elektronik Ticaret Nedir?

Dünya Ticaret Organizasyonu’na (WTO) göre elektronik ticaret, malların ve hizmetlerin sunum, reklam, sipariş, satış ve pazarlama faaliyetlerinin telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.1

6563 sayılı Kanunda ise elektronik ticaret, fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyet olarak tanımlanmıştır. Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, mesleki veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü iletişim elektronik ticaret kapsamında değerlendirilmektedir.