Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yeni Anayasa ile İlgili Kamuoyu Araştırması

Bahri ÖZTÜRK

1. ARAŞTIRMANIN AMACI

Türkiye’de yeni hazırlanacak Anayasa ile ilgili, özellikle 11-14 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Uluslar Arası Anayasa Kongresinde tartışılan konular hakkında, kamuoyunun eğilimi ve bu eğilimlerin yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, meslek ve oturdukları yer değişkenlerine göre dağılımları hakkında fikir sahibi olabilmek bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır.

2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştırmanın evrenini Türkiye sınırları içinde yaşayan 12 - 65 yaş ile 65 yaş üzerindeki bireyler oluşturmaktadır. Türk İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi İstatistiklerine1 göre 2011 yılında Türkiye’de 10 yaşından2 büyük olan vatandaşların sayısı; diğer bir deyişle araştırma evreninin oluşturan kişi sayısı toplam 62,440,299’dur.

Araştırma örneklemi belirlenirken, Türkiye’nin coğrafi bölgeleri ve bu coğrafi bölgeleri temsil edebilecek nitelikte nüfus yoğunluğuna sahip illerin seçilmesine dikkat edilmiştir. İllerin seçiminde Türk İstatistik Kurumu’nun 2011 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yararlanılmış ve 10 yaşından büyük vatandaşların nüfusu temel alınıştır. Diğer yandan araştırmacıların kolaylıkla ulaşım sağlayabileceği illerin seçilmesine de dikkat edilmiştir. Buna göre İç Anadolu Bölgesi’nden Ankara ve Kayseri; Karadeniz Bölgesi’nden Kastamonu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon; Doğu Anadolu Bölgesi’nden Van, Erzurum ve Malatya; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Gaziantep, Diyarbakır ve Siirt; Akdeniz Bölgesi’nden Adana ve Antalya; Ege Bölgesi’nden Denizli, İzmir ve Manisa; Marmara Bölgesi’nden ise Bursa, Edirne ve İstanbul illeri araştırmaya dahil edilmiştir.