Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokma Suçu (TCK m.179/3)

Nur CENTEL

I. Giriş

Kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımının yaygınlaşması toplum yaşamında kolaylıklar sağlamaktadır. Ancak bu yaygınlaşma, insan sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeleri de artırmaktadır. Bu nedenle, bu alan giderek artan oranda hukuk kurallarıyla düzenlenmeye çalışılmaktadır.

Türk hukukunda trafik güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlar karşılığında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda idari yaptırımlar öngörülmektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda ise bu davranışlar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Özellikle alkollü araç kullanılmasına karşı hoşgörü gösterilmemesi gerekir. Çünkü, bunun sonuçları çok ağır olmaktadır. Nitekim yasal düzenlemeler de bu doğrultudadır.