Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kamu İhale Kanunu Açısından Mücbir Sebep Kavramı

Atilla İNAN

ÖZET:

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirlenen mücbir sebep kavramını ve mücbir sebep sayılan halleri, Kamu ihale kanunu uygulamasında, yani ihale süreci içerisinde uygulama olanağı bulunmamaktadır.

Mücbir sebep sayılabilecek haller kanunla sınırlandırılabileceği; tarafların iradesiyle sınırlandırılmasının mümkün olamayacağı düşünülmektedir.

Kamu ihale süreci içerisindeki mücbir sebep olayları bu konuda temel yasa olan Borçlar Kanununa göre değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Mücbir Sebep, Umulmayan Hal, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Kamu İhale Kanunu, İhale Süreci, Borçluya İsnat Edilemeyen Durum, Uygun İlliyet Bağı, Objektif İyi Niyet İlkeleri.

Giriş

“Mücbir sebep ” terimi, genel olarak sezilemeyen ve karşı konulamayan olayları ifade eder. Buna benzer başka bir kavram ise “umulmayan hal ” kavramıdır. Bu terim ise, zarara sebep olan veya belirli bir durumu gerçekleştirmeyi engelleyen tesadüfi durumları anlatır.

Kimi yazarlar bu kavramların ayrımı üzerinde durmaktadır. Ancak, hüküm ve sonuçları açısından aralarında fark bulunmadığı için bu ayrımın üzerinde durmak pratik açısından yararlı bulunmamaktadır. Öğretide ve Yargıtay içtihatlarında da söz konusu terimlerin farklılığı üzerinde durulmamaktadır.