Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Sermaye Piyasası Araçlarının
 Halka Dağıtılması ve Halka Dağıtımdan Doğan Sorumluluk

Doğan KÜTÜKÇÜ

Sermaye piyasası araçlarının halka dağıtılması sürecinin düzenlenmesi, sermaye piyasası hukukunun köşe taşlarından bir tanesidir. Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun), bir izahname onaylama sistemi geliştirmiştir. Amaç, ihraççılar sermaye piyasası araçlarını halka açık sermaye piyasalarında satarken yatırımcıların, ihraççı ve sermaye piyasası araçları ile ilgili önemli bilgileri elde etmelerini temin etmektir. Böylece yatırımcılar, sermaye piyasası araçlarının liyakati hakkında gerçekçi bir değerlendirme yapabilecek ve sonra bunları alıp almama konusunda bir tespit yaparken bilgiye dayalı bir karar verebileceklerdir. Bu çalışma, sermaye piyasası araçlarının halka dağıtılması ve bu halka dağıtımdan doğan hukuksal sorumluluk ile ilgilidir. Bu sunumda sadece halka dağıtım bağlamında yatırımcıların Türkiye’de en sık karşılaştıkları olaylar için bir hukuksal analiz sunmaya çalıştım.

Sermaye Piyasası Araçları, Sermaye Piyasası Hukuku, İhraçcı, Yatırımcı.

One of the corner stones of Capital Market Law is the regulation regarding the public offering process of the capital market instruments. Capital Market Law (Law) has developed a prospectus approval system. The purpose of this system is to provide investors important information about the issuer and the financial instruments in securities market. Thus investors make a realistic assessment about the merit of capital market instruments and then be able to make a determination based on the relevant information. This paper is basically about the public offering of financial instruments in capital markets and the legal liability arising from this activity. In this regard, I tried to legally analize the problems mostly faced by the investors within the context of public offering.

Capital Market Instruments, Capital Market Law, The Issuer, The Investor.

Benim sunumum, sermaye piyasası araçlarının halka dağıtılması ve bu halka dağıtımdan doğan hukuksal sorumluluk ile ilgilidir. Bu sunumda sadece halka dağıtım bağlamında yatırımcıların Türkiye’de en sık karşılaştıkları olaylar için bir hukuksal analiz sunmaya çalıştım. Bu nedenle, sunum meseleyi tüm yönleriyle kapsayıcı değildir.

Sermaye piyasası araçlarının halka dağıtılması sürecinin düzenlenmesi, sermaye piyasası hukukunun köşe taşlarından bir tanesidir. Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun), bir izahname onaylama sistemi geliştirmiştir. Amaç, ihraççılar sermaye piyasası araçlarını halka açık sermaye piyasalarında satarken yatırımcıların, ihraççı ve sermaye piyasası araçları ile ilgili önemli bilgileri elde etmelerini temin etmektir. Onaylama, şirket ve şirketin satmayı amaçladığı sermaye piyasası araçları ile ilgili önemli olguların yeterli ve doğru bir şekilde açıklanmasını amaçlamaktadır. Böylece yatırımcılar, sermaye piyasası araçlarının liyakati hakkında gerçekçi bir değerlendirme yapabilecek ve sonra bunları alıp almama konusunda bir tespit yaparken bilgiye dayalı bir karar verebileceklerdir. Yatırımcılar, idareye ibraz edilen izahname alenî hale geldiği için kolayca bu bilgilere erişebilirler. Bunun dışında sermaye piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından onaylanmasının pratikte başka bir anlamı yoktur.

Sermaye piyasası araçlarının halka dağıtılması konusu (i) izahnamenin Kurul tarafından onaylanması, (ii) halka arz edilmeksizin satış ve (iii) diğer istisnalar olmak üzere üç ana başlık altında ele alınabilir.