Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Genel Sağlık Sigortasından Kimler, Ne Şekilde Yararlanacak?

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

ÖZET:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.10.2008 tarihinde tüm hükümleri ile yürürlüğe girdi. Ancak genel sağlık sigortasından kimlerin ne şekilde yararlanacağı konusu uygulayıcı tarafından henüz tam olarak bilinmemektedir. Yazının amacı uygulama hakkında bilgi vermektir.

Anahtar Kelimeler: Genel Sağlık Sigortası, Sosyal Sigorta, Sigortalı, Prim.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu1 01.10.2008 tarihinde tüm hükümleri ile yürürlüğe girdi. Ancak genel sağlık sigortasından kimlerin ne şekilde yararlanacağı konusu uygulayıcı tarafından henüz tam olarak bilinmemektedir. Yazının amacı uygulama hakkında bilgi vermektir.

Uygulama Yönetmeliğine2 göre genel sağlık sigortası, kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları hâlinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı; genel sağlık sigortalısı da Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60. maddesinde sayılan kişileri, ifade etmektedir.