Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Study Space VI: Afet Yönetimi: Yer, Nüfus, Kültür ve Çevre - Önsöz

Julian JUERGENSMEYER


Afet Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm programı bilim adamları, devlet ve özel sektör profesyonellerinin kentsel alanlarda, yasal, sosyal ve politik zorluklara çözüm geliştirmesi amacıyla düzenlenmiş haftalık, yoğunlaştırılmış, her sene devam eden bir dizi seminer çalışmasıdır. Diğer konferans ve seminerlerle karşılaştırıldığında bu program şu özelliklerle diğerlerinden benzersizdir:

Katılımcılar uluslararası bilim adamları ve çeşitli disiplinlerden seçilmiş profesyonellerden oluşmuş küçük bir gruptur. Programın yapılacağı yere ve konuya ilişkin özenle ve derinlemesine incelenerek seçilmiş tartışma materyallerini en başta edinerek, programın içeriği ve programın düzenleneceği yer ile ilgili aşinalık arttırılıyor. Yerinde yapılan aktivitelerde; araştırma, saha gezileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve hükümet yetkilileri ile grup tartışmaları yaparak problem çözümünü, aktif öğrenmeyi teşvik edecek şekilde dizayn edilmiştir. Programı takip eden aylarda katılımcılar, program öncesinde değil de araştırmanın, gezilerin ve sunumların bir sonucu olarak uluslararası bir kitleye dağıtılacak olan bir yayında kullanılmak üzere bilimsel yayınlarını hazırlayarak katkıda bulunmuşlardır.

Afet Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Programı konseptine, kendisi Hukuk Profesörüyken ve Karşılaştırmalı Büyükşehir Gelişim Çalışmaları Merkezi Eş Direktörü iken (benimle birlikte) Profesör Colin Crawford öncülük etmiştir. Görev yaptığı dönemde 6 adet Study Space Programı yapılmıştır.