Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yağma ve Hırsızlık Suçlarında Fiili Hâkimiyet

Ersan ŞEN

Yağma suçunda malın alınması, suçun konusunu oluşturan mal üzerinde mağdurun zilyetliğine son verilmesini ve mağdurun bu eşya üzerinde zilyetlikten doğan tasarruf haklarını kullanmasının olanaksız hale gelmesini ifade eder. Failin ayrıca mal üzerinde hakimiyet tesis etmesine gerek yoktur. Suçun tamamlanmış sayılması için, mağdurun hakimiyetini kaybetmiş olması yeterlidir. Malın bulunduğu yerden fail tarafından veya kullandığı vasıta tarafından alınmış olması, yağma suçunun oluşması için yeterlidir1.

Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin 16.10.2006 gün, 2004/9982 E. ve 2006/9802 K. sayılı kararında; “Yağma eyleminde malın alınmasıyla suçun tamamlanacağı gözetilmeden, yazılı gerekçe ile eksik kalkışma aşamasında kaldığının kabulü bozmayı gerektirmiştir.” ifadesine yer verilmiştir.

Yağma suçu, failin malı bulunduğu yerden alması ile tamamlanır2. Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin 12.10.2006 gün, 2004/10256 E. ve 2006/9758 K. sayılı kararında; “Sanığın, yakınanın çantasını zorla alıp kaçarken çevreden gelen kişileri görünce çantayı atıp kaçtığının anlaşılması karşısında, suçun tamamlandığı gözetilmeden 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 61. maddesi ile uygulama yapılması, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.” ifadesine yer verilmiştir.