Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Danıştay Kanunu İle bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Zübeyr Yıldırım

Üzerinde uzunca bir süredir çalışılan ve idarî yargılama usulüne ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan "Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", 03.12.2013 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulmuştur. Toplam on altı maddeden oluşan tasarının kanunlaşması halinde 2575 sayılı Danıştay Kanunu5 ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu6 içerisinde esaslı bir çok değişikliğin olması beklenmektedir.

Bu başlıkta kapsam olarak İdarî Yargılama Usul Kanunu'na ilişkin tasarı hükümleri, değişikliğe uğrayan ve yeni düzenleme getiren hükümler şeklinde tasnif edilmektedir.

Genel Gerekçe