Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Türk Hukukunda Rekabet Kuralları Karşısında Patent Lisansı Sözleşmelerinin Durumu

The Position of Patent Licensing Agreements Against Competition Rules in Turkish Law

Damla Gülseren Songur

Patentin korunmasının arkasında yatan neden, buluşçunun, yatırımcının ve toplumun yarışan çıkarları arasında bir denge sağlamaktır. Bu denge; buluşçulara ödül olarak inhisari yetkiler tanınarak, toplum lehine bu yetkilere istisnalar getirilerek ve aynı zamanda topluma, süreleri sınırlanmış da olsa, bu inhisari yetkilere saygı gösterme yükümlülüğü getirilmesiyle sağlanmaktadır.

Buna göre, bu dengenin sağlanmasının en önemli yollarından biri lisans sözleşmeleridir. Ancak bazen lisans sözleşmelerinde yer alan bazı klozlar rekabet hukukuyla çatışmaktadır.Bu makale, Türk Hukuku’nda patent lisansı sözleşmelerinin rekabet kuralları karşısındaki durumu ile ilgilidir.

Patent, Lisans Sözleşmesi, Rekabet Hukuku.

The reason behind the protection of patent is to provide a balance between the competing interest of inventor, investor and society. This balance has been achieved by awarding inventors with exclusive rights and introducing exceptions to exclusivity in favour of society; but in the meantime, obliging society to respect those exclusive rights with limited time.

Licensing agreements are one of the most important ways of ensuring this balance. However some clauses of licensing agreements may conflict with the Competition Law. This article is about the conflict of patent licensing agreements and Competition Law of Turkey.

Patent, Licensing Agreement, Competition Law.

GİRİŞ

Fikri mülkiyet ve patent hukuku ile rekabet hukuku günümüzde aynı nihai amaca ulaşmaya çalışan hukuk dallarıdır. Ancak bu amaca ulaşmak için birinin koruduğu menfaatler; diğeri için tehlike arz etmekte ve bu hukuk dalları arasında zorunlu bir ilişki kurulmaktadır.

Bu ilişkide, nihai amaca ulaşmak için, iki hukuk dalının uzlaştırılması gerekmektedir. Bunun için fikri mülkiyet hukukunun gözettiği menfaatler korunurken, rekabet hukukuna etki eden durumların önlenmesi zorunludur.

Çalışmamızda, fikri mülkiyet hukukunun rekabet hukuku ile karşılaştığı alanlardan biri, patent lisans sözleşmeleri ele alınmaktadır. Ancak konunun iyi anlaşılabilmesi için lisans sözleşmesi ile fikri mülkiyet- rekabet hukuku ilişkisinin de açıklanması zorunluluğu duyulmuş ve konu 3 bölüm altında incelenmiştir.