Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Nobel Ekonomi Ödüllerinin Değerlendirilmesi

An Evaluation of Nobel Economy Prizes

Orhan Şener

Bu makalenin amacı, Nobel ekonomi ödülünü kazananların görüşlerinin Batı ekonomilerini nasıl etkilediğini göstermektir. Bu nedenle, her bir ödül kazanan ekonomistin ekonomik teoriye yaptığı katkı, sadece bir cümle olarak özetlenmiştir. Aşağıdaki listede yer alan Nobel ekonomi ödülü alan ekonomistlerin görüşlerine göre, Batı ekonomilerinin refah devleti deneyimleri sırasında, Nobelistler kamu yararını savunmuşlardır. Buna karşın, 1970li yıllardan sonra Nobel ekonomi ödülü alanlar ise, piyasa ağırlıklı politikaları savundular. Kamu ekonomisinin küçültülmesi, özelleştirme, ve serbestleştirme süreçlerinin piyasa ekonomisinin makro ekonomik sorunları çözmesini sağlayabileceğini ileri sürdüler. Ne var ki, ekonomide Nobel ödülünün verilmesi çok sayıda ekonomist tarafından kritik edilmiştir. Galbriath ve Musgrave gibi çok saygın ekonomistlere Nobel ödülünün verilmemesi nedeniyle politize edildiğini savundular. Ayrıca, piyasa ekonomisini savunanların görüşlerine dayanan ekonomi politikalarının, birbirini izleyen ekonomik ve finansal krizlere neden olduğunu iddia ettiler. 1980’li yıllardan günümüze kadar verilen Nobel Ekonomi Ödüllerini kazananların görüşlerinin, dünya çapında uygulanmakta olan Küreselleşme olgusunun ekonomik teorisinin oluşturduğu görülmektedir. Nobel Komitesinin dağıttığı 6 grup ödül içinde en önemlisi ekonomi dalında verileni olmuştur. Bu nedenle, ilk verildiği 1969 yılından günümüze kadar ödül alan ekonomistlerin görüşleri Batı dünyasında uygulanmakta olan makroekonomik politikaları oldukça etkilemiştir. Bu nedenle, aşağıdaki açıklamalarımız ödül kazanan ekonomistlerin ekonomi bilimine ve politikalarına yaptıkları katkıları özlü olarak sıralamaktadır. Böyle bir uzun liste sunmamızın nedeni, Nobel ekonomi ödülü alan ekonomistlerin, ekonomi politikalarını nasıl etkilediklerini ortaya koymaya yönelik bulunmaktadır.

Laureates, Kamu Yararı, Piyasa Ekonomisi, Refah Ekonomisi, Kritikler.

The aim of this article is to show that how the thoughts of the winners of the Nobel Economy Prize, affect the Western economic polices. For this reason, contributions made to the economic theory by each of the winner of the economy prize is outlined only in a sentence. According to following list of the thoughts of the Nobel prize winners reveals that, during the welfare state experience of Western economies, Lauretes supported public interest. Whereas, after 1970s most of the prize winners supported market dominated economic understanding. They suggested that downsize of public economy, privatization, deregulation process will enable the market economies to solve the macroeconomic problems. However, Nobel prize in economics have been highly critized by many economists. They argue that, it is deeply politized, because some distinguished economists such as Galbriath and Musgrave were not given the Nobel prize. On the other hand, they claim that the economic policies based on market economy supporters, resulted in successive economic and financial crisis.

Laureates, Public İnterest, Market Economy, Walfare Economics, Critics.

1980’li yıllardan günümüze kadar verilen Nobel Ekonomi Ödüllerini kazananların görüşlerinin, dünya çapında uygulanmakta olan Küreselleşme olgusunun ekonomik teorisini oluşturduğu görülmektedir. Nobel Komitesi’nin dağıttığı 6 grup ödül içinde en önemlisi ekonomi dalında verileni olmuştur. Bu nedenle, ilk verildiği 1969 yılından günümüze kadar ödül alan ekonomistlerin görüşleri Batı dünyasında uygulanmakta olan makroekonomik politikaları oldukça etkilemiştir. Bu nedenle, aşağıdaki açıklamalarımız ödül kazanan ekonomistlerin ekonomi bilimine ve politikalarına yaptıkları katkıları özlü olarak sıralamaktadır. Böyle bir uzun liste sunmamızın nedeni, Nobel ekonomi ödülü alan ekonomistlerin, ekonomi politikalarını nasıl etkilediklerini ortaya koymaya yönelik bulunmaktadır.

I. NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Ekonomi ödülünü kazananlara Laureates denilmektedir. Laureate kelimesi, Antik Yunan Mitolojisi’nden alınmış olup, Apollo’nun sevgilisi Dafne’nin ağaca dönüşmesinden sonra, dallarından yaptığı defne tacı (Laureate Wreath) teriminden gelmektedir. Antik Yunan’da Defne Taçı’nı spor yarışmalarında birinci gelenler ve bilimsel toplantıların önde gelenleri de giyerdi. Bilindiği gibi, Apollo sadece güneş ve güzel sanatlar tanrısı olmayıp, ayrıca bilim tanrısıdır da.

İsveç konsoloslukları aracılığıyla Ödül Komitesi dünyanın her tarafından adayların başvurusunu teşvik eder. Komite, başvuranların sayısını 200-300 arasında belirler. Ancak, 6 ödül dalında farklı seçim yöntemleri uygulanır. Başvurusu kabul edilen adayların isimleri 50 yıl geçmedikçe açıklanmaz.