Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yargıdaki Paydaşların Tecrübe Haritası: Adliye ve Evrak

Tanfer TÜREMEN


Bir sistemin işleyişini anlamak, sorunları tespit etmek için kullanılan metodlardan biri de tecrübe haritalarıdır. Tecrübe haritaları 4 ana bölümü ayırabiliriz: fiziksel, bilişsel, sosyal, ve duygusal. Bu makalede yargı sistemimizdeki paydaşların tecrübe haritalarını çıkardık. Yargı hakkındaki duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Hukuk sistemimizdeki aksamaları tecrübe haritasıyla ortaya koyduk. Paydaşlardaki sorunun ana odağında evrak oluşturduğunu tespit ettik. Evraklar düzenli, güvenli ve hızlı ulaşılabilir olması sağlanabilir ise; tıkanıklığın aşılması bir nebze mümkündür. Bu konudaki çözüm önerimiz; evrakların tek ana merkezde toplayıp, taranarak paydaşların kullanıma sunulmasıdır.

Tecrübe Haritası, Fiziksel, Bilişsel, Sosyal, Duygusal, Yargı, Adliye, Dosya.

A method that we use to understand how the system works to identify the problems is experience mapping. It consists of 4 main domains: physical, cognitive, social and emotional experiences. In this article we explore the experience mapping of stakeholders in jurisdiction. We aim to discover their feelings and thoughts about the system. We identify the gap in our jurisdiction process. The main problem is the file. We need to setup and regulate the file system for speed, safety and proper order. Our suggestion is gather the files in one center and allow stakeholders share and use them.

Experience Mapping, Physical, Cognitive, Social, Emotioanl, Juristiction, Court, File.

1. GİRİŞ

Bir sistemin işleyişini anlamak, sorunları tespit etmek için kullanılan metodlardan biri de tecrübe haritalarıdır (Kelley, 2005, Kumar, 2012, Brown, 2008). Konu hakkında paydaşlara ne/nasıl/neden/kimi/nerede düşünüyor?/duyuyor?/yapıyor?/görüyor?/hissediyor? diye özetleyebileceğimiz sorular sorulur (Liedtka ve Ogilvie, 2011; Liedtka ve diğerleri, 2013). Tecrübe haritaları 4 ana bölümü ayırabiliriz: fiziksel, bilişsel, sosyal, ve duygusal (şema 1) (Akın, 2014). Bu makalede yargı sistemimizdeki paydaşların tecrübe haritalarını çıkardık (tablo 1). Yargı hakkındaki duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Hukuk sistemimizdeki aksamaları tecrübe haritasıyla ortaya koyduk.

Şekil 1. Tecrübe Haritası