Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Taşınmaz Devirlerinde Bedel Muvazaasının Sözleşmeye Etkisi

Impact of Pricesimulation at Real Estate Transfer to Contract

Ali Hulki CİHAN

Muvazaa olgusunun en çok görüldüğü işlemler kuşkusuz taşınmaz satışlarıdır. Taşınmaz satışlarında muvazaa üçüncü kişilerde arkada bir gizli işlemin (genelde bağışlama) gizlenmesi amacıyla ya da sadece satışın yapıldığı yönünden gerçek dışı bir görüntü sağlanması amacıyla yapılır. Ancak bir de uygulamada, tapuda taşınmaz satış bedeli olarak gösterilen bedel ile tarafların gerçekte satış bedeli olarak anlaştıkları bedel farklı olmaktadır. Bu durum bedel muvazaası olup, gerçek anlamdaki muvazaadan ayırt edilmesi gerekir.

Muvazaa, Taşınmaz Satışı, Bedel Muvazaası.

The simulation is usually observed in sales of contracts for real property. Because the contracting parties dont want to be known by anybody, and also they dont want to be known the real topic and aim of the sale. Sometimes they dont want to be known the other’s, the price of the sale of real property. And we call this “simulation in the price of the sale of real property. And this kind of sale is different from the real simulation.

Simulation, Sale of Real Property, Simulation of Price of Real Property.

GİRİŞ

Ülkemizde taşınmaz devirlerinde muvazaa çok çeşitli sebeplerle yapılmaktadır. Ancak bunlardan belki de gerçek anlamda muvazaa niteliği olduğu dahi tartışılmaya muhtaç olan “bedelde muvazaa” olgusu ve bunun ispatının etkisi yalın ve pratik hukuki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Unutulmamalıdır ki, teori ile uygulama; bir paranın iki yüzü gibidir. Biri olmadan bir diğeri asla olamaz. Teorik doğruların, pratiğe, uygulamaya dökülmesi; “olması gerekendir”. Hukuk, hayatın içindeki uyuşmazlıkları giderebildiği ölçüde vardır. Yoksa çeşitli tezlerin, düşüncelerin sadece kitap içinde kalması, hayatın içindeki hukuk olgusuna, pratiğe hiçbir katkısının olmaması düşünülemez.

Biz de, incelememizi yaparken bu noktadan hareket ettik, teorinin pratiğe bir şeyler kazandırması amacını esas aldık.