Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Danıştay Kararları

Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Elif ALTINOK ÇALIŞKAN*

6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu md. 30 ve 45

Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü md. 2, 8, 11 ve 17

Eczane ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik md. 30